Skip to main content
BlogiYleinen

Keskustan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet: Terveysperustaista verotusta edistettävä

By 19.5.2017No Comments2 min read

Medialle to 18.5., julkaistavissa heti

Keskustan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet: Terveysperustaista verotusta edistettävä

Kansanterveys ja kansantalous kytkeytyvät kiinteällä tavalla toisiinsa. Terveyttä edistävillä poliittisilla päätöksillä on kauaskantoisia taloudellekin myönteisiä vaikutuksia. Toisaalta päinvastaiset, terveyden näkökulmasta haitalliset päätökset johtavat kustannusten nousuun vuosikymmentenkin päästä. Kansalaisten terveyteen voidaan vaikuttaa taloudellisilla ohjauskeinoilla, joista terveysperustainen verotus on monien arvioiden mukaan hyvä keino edistää kansalaisten terveyttä.

Terveysperustaista verotusta on edistettävä. Näin valtiovarainministeri Orpo on luvannutkin. Hän totesi kuluvan vuoden helmikuussa vastauspuheenvuorossa suulliseen kysymykseen varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta, että hän aikoo edistää terveysperustaisen verotuksen uudistuksen saantia eduskunnan käsittelyyn. Tästä lupauksesta on tärkeää pitää kiinni.

Terveysperusteinen verotus on kustannusvaikuttava keino edistää kansalaisten terveyttä ja sen on todettu vaikuttavan tuotteiden kulutukseen ja vähentävän niistä johtuvia terveyshaittoja. Terveysperustaisella verotuksella annetaan myös vahva viesti siitä, että nämä tuotteet eivät kuulu säännöllisesti käytettynä terveelliseen ruokavalioon. Suomessa sokeriveron ulottaminen koskemaan muitakin lisätyn sokerin lähteitä on perusteltavissa kansanterveydellisin näkökohdin. Myös sosiaali- ja terveysvaliokunta on katsonut lausunnossaan että makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveroa on kehitettävä terveyttä edistävään suuntaan. Lausunnossaan valiokunta korosti, että tämä työ tulee aloittaa pikaisesti.

Terveysperustaisella verotuksella on laaja yhteiskunnallinen tuki ja on tärkeää, että uudistus saadaan eteenpäin. Hallituksen puolivälitarkistuksen yhteydessä hallitus ilmoitti tarkastelevansa verotuksen kokonaisuutta syksyllä 2017. Tässä yhteydessä on hyvä tilaisuus edistää terveysperustaista verotusta.

Keskustan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen, miten terveysperustaisen verotuksen valmistelu etenee tällä hetkellä valtiovarainministeriössä.

Kansanedustajat
Hannakaisa Heikkinen
Niilo Keränen
Pekka Puska
Annika Saarikko
Martti Talja

Lisätietoja: Annika Saarikko, 040-7446770