Sosiaali- ja terveysministeriön blogi 23.2.2018

Sipilän hallitus on päättänyt laajentaa nykyisin yliopisto-opiskelijoille tarkoitetut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) tuottamat opiskeluterveydenhuollon palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoille vuodesta 2020 alkaen. Asiasta päätettiin joulukuussa 2016 muiden sote-linjausten yhteydessä. Korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu on ollut vuosia esillä ja opiskelijajärjestöjen pitkään toivoma asia.

Nyt on edetty lain lausuntokierrosvaiheeseen. Uuden lain tarkoituksena on turvata yhdenvertaisesti kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti ja parantaa palvelujen laatua sekä saatavuutta. Yhteensä uuden järjestelmän piirissä olisi reilu 250 000 opiskelijaa. Palvelujen piiriin tulevien uusien opiskelijoiden myötä YTHS lisää toimipisteitä uusille paikkakunnille sekä laajentaa nykyisiä toimipisteitään. Myös YTHS:n henkilöstöä lisätään.

Palveluita operoi jatkossa Kansaneläkelaitos. Se on opiskeluterveydenhuollon palveluiden järjestäjä ja tuottaja YTHS. Niin ikään on linjattu, että korkeakouluopiskelijoilta perittäisiin pakollinen veroluonteinen terveydenhoitomaksu.

Laissa säädettäisiin korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon oikeutetuista opiskelijoista, opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä, tuottamisesta, rahoituksesta ja tuottajakorvauksista, terveydenhoitomaksusta sekä opiskeluterveydenhuollon seurannasta ja ohjauksesta. Opiskeluterveydenhuollon sisältöä ei muuteta, vaan se määräytyy terveydenhuoltolain mukaan. Opiskelijoilla säilyy mahdollisuus terveyskeskuksen – jatkossa sote-keskuksen – palveluihin, silloin kun on kysymys muusta kuin opiskeluterveydenhuoltoon liittyvästä asiasta. 

Laissa opiskeluterveydenhuoltoon oikeutettujen opiskelijoiden käsitettä on selkeytetty. Ensinnäkin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat opiskeluterveydenhuollon piirissä samoin kuin ylempää yliopistotutkintoa suorittavat. Toiseksi ulkomaalaisten opiskelijoiden tilannetta selkiytetään niin, että tutkintoa suorittavat ovat palvelujen piirissä. Näissä molemmissa on ollut tähän asti epäselvyyttä. 

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon kokonaisrahoitus muodostuu valtion ja opiskelijoiden rahoitusosuuksista. Opiskelijoilta perittävillä terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan 23 prosenttia ja valtion varoista rahoitetaan 77 prosenttia opiskeluterveydenhuollon hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Karkean arvion mukaan terveydenhoitomaksu vuoden 2020 tasossa olisi lukuvuodessa noin 75 euroa, joka pitäisi maksaa kahdessa erässä. Terveydenhoitomaksun perisi Kansaneläkelaitos.

Lakiluonnos on lähdössä käännökseen ja sen jälkeen huhtikuussa lausunnoille. Laki pyritään antamaan eduskunnalle kevätistuntokaudella ennen kesää.

Pidän opiskelijoiden kannalta tärkeänä yhdenvertaisuuskysymyksenä, että AMK-opiskelijat vihdoin pääsevät opiskelijaterveydenhuollossa samalle viivalle yliopisto-opiskelijoiden kanssa. YTHS:n erikoisosaamista on ennaltaehkäisevä tuki opiskelijoille. Nuorten aikuisten tarpeisiin räätälöityjen palveluiden yhdenvertainen tarjonta on inhimillisesti oikein ja myös kansantaloudellisesti järkevää. Kun opiskelija saa tarvitsemansa avun nopeasti ja asiantuntevasti, opinnot sujuvat jouhevasti eikä työura lyhene.