Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja ja tuleva perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko Keskustan Vihreässä Vapussa Turussa 1.5.2016

Yhteiskuntasopimuksessa on kyse paitsi Suomen talouden ja työllisyyden parantamisesta, myös sen tunnustamisesta, että suomalainen työ, työelämä ja työmarkkinat ovat muuttuneet. Siksi on kyettävä yhdessä tekemään päätöksiä paremman tulevaisuuden eteen.

Yhteiskuntasopimusta täydentämään ja sen jatkoksi tarvitaan ratkaisuja, joilla parannetaan työelämän laatua, tuetaan ihmisten työhyvinvointia ja lisätään työelämän tasa-arvoa.

Työ- ja perhe-elämän paremman yhteensovittamisen on oltava työelämän uudistamisen päätavoitteita. Suomalaiset perheet odottavat poliitikoilta ja työmarkkinajärjestöiltä parempia mahdollisuuksia sujuvampaan ja joustavaaan arkeen sekä yhteiseen aikaan läheisten kanssa työn kuormittavuuden keskellä.

Vanhemmille on mahdollistettava työpaikoilla nykyistä laajemmin joustava työaika ja osa-aikatyö kunkin perheiden toiveiden ja elämäntilanteen mukaisesti. Sipilän hallituksella on teemaan liittyvä kärkihanke, jonka tuloksia odotetaan mielenkiinnolla.

Myös lastenhoitoa on kehitettävä siten, että erilaiset elämäntilanteet ja työsuhteet pystytään ottamaan yhä paremmin huomioon. Tavoitteena on myös oltava, että vanhempainvapaat jakaantuvat nykyistä tasaisemmin vanhempien kesken. Siinä suunta on tilastojen valossa oikea, mutta isien osuus hoitovastuusta yhä verrattain pieni.

Samoin perhevapaista työnantajille aiheutuvien kulujen on jakauduttava oikeudenmukaisemmin. Yksi ratkaisu on Keskustan ennen eduskuntavaaleja esittämä ja sittemmin hallituksen sopima 2500 euron kertakorvaus äidin työnantajalle.

SAK teki huhtikuun loppupuolella oman esityksensä perhevapaiden uudistamiseksi. Sitä on syytä tervehtiä ilolla. Esityksen suurimmat ansiot ovat nimenomaan muuttuvan työelämän ja perheiden monimuotoisuuden tunnistamisessa. Sinällään jo se, että ammattiyhdistysliike laatii näinä vaikeina talousaikoina oman ehdotuksensa kyseisestä aiheesta, on heiltä hyvä viesti työelämän monimuotoisen muutostarpeen tunnistamisesta. Toivottavaa on, että keskustelu jatkuu.

Erittäin hyviä elementtejä sisältävän perhevapaamallin osana SAK ehdottaa nykyisten lasten kotihoidontuen korvaamista kuuden kuukauden pituisella hoitorahalla.

Kotihoidontuki on osaltaan mahdollistanut perheille valinnanvapauden lastensa hoidon järjestämisessä. Keskustalle on tärkeää, että perhevapaissa tämä ulottuvuus säilyy jatkossakin. Jokainen perhe on oman tilanteensa paras asiantuntija ja turha kiintöitetty jäykkyys ei perhevapaamalleissa ole tarpeen.

Lisätietoja: Keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko, puhelin 040 744 6770