Keskustan linjana alkoholipolitiikassa on ollut ja on yhtäältä pitää huolta ihmisten terveydestä ja hillitä alkoholin aiheuttamia miljardiluokan ongelmia, ja toisaalta vastuullisesti parantaa etenkin hotelli-, ravintola- ja matkailualojen työllistävien kotimaisten yritysten toimintaedellytyksiä. Olemme halunneet siirtää alkoholin kulutusta kodeista ravintoloihin. Samaa kestävän tasapainon hakemista alkoholipolitiikka on laajemminkin yhteiskunnassa.

Alkoholin myynnissä on kyse ennen muuta hinnasta, saatavuudesta ja markkinoinnista. Alkoholin myynti on Suomessa myös voimakkaasti säänneltyä. Siksi poliittisilla päätöksillä on isosti väliä.

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien yhteinen ja allekirjoittaneen puheenjohtama neuvotteluryhmä on tänä keväänä hakenut yhteisymmärrystä alkoholilain uudistamisesta. Ryhmä on avustanut ministeri Juha Rehulan vetämää hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmää. Tavoitteena on ollut ja on saada aikaan ratkaisu, jossa sekä ihmisten terveyden että yritys- ja elinkeinoelämän tarpeet olisivat tasapainossa. Alkoholilaki on ollut pitkään uudistamatta.

Kaikki hallituspuolueet hyväksyivät neuvottelujen pohjaksi Rehulan helmikuussa julkistaman pohjaesityksen. Esitetyn lain sisällössä ovat kuta kuinkin tasapainossa ihmisten hyvinvointi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen. Siten esitys toteutuessaan myös ohjaisi alkoholin kulutusta julkisiin paikkoihin ja sosiaalisiin tilanteisiin.

Neuvotteluissa perussuomalaiset ja kokoomus vaativat lausunnolle lähtevään lakiehdotuksen pohjaan päivittäistavarakaupassa myytävän alkoholin tilavuusprosentin muutosta nykyisestä 4,7% merkittävästi ylöspäin, aina viinien vapautukseen asti. Lisäksi ne vaativat muutosta nykyiseen alkoholin valmistustaparajoitteiseen. Vapautustoiveita perussuomalaisilla ja kokoomuksella oli myös päivittäistavarakaupan myyntiaikoihin alkoholin suhteen ja mainontaan. Näkemykset keskustalla ja kahdella muulla olivat alunperin kaukana toisistaan.

Neuvottelujen lopputulemana nämä esitykset käsiteltiin hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä. Ryhmillä oli tiedossa esitysten vaikutusarvioinnit niin elinkeinoelämän kuin terveyden osalta.

Myyntiaikoihin kauppojen osalta emme Keskustan eduskuntaryhmässä hyväksyneet muutoksia. Samoin alkoholimainonta jätettiin nykyiselleen. Sen sijaan valmistustaparajoitteen poisto, eli niin sanottujen Alkon lonkeroiden tulo kauppoihin sekä A-oluen päivittäistavarakauppamyynti sai eduskuntaryhmässämme koeäänestyksen jälkeen kannatuksen. Pidimme myös erityisen tärkeänä lähteä hakemaan muutosta pienpanimoiden ulosmyyntiin yli 5.5 % vahvuisten oluiden osalta EU:n suunnalta. Tämä on tärkeä asia alan yrittäjille eri puolilla Suomea.

Mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ei voi vähätellä. Toisaalta Viron alkoholituontiin näillä kotimaisilla päätöksillä on varmasti vaikutusta.

Eduskuntaryhmässämme on ollut alkoholilain uudistamisesta erilaisia ja voimakkaita näkemyksiä. Viina herättää tunteita suuntaan ja toiseen itse kussakin meistä. Koeäänestyksessä kaksi kolmasosaa eduskuntaryhmästämme kannatti, yksi kolmasosa vastusti. Olen koko neuvottelujen ajan pitänyt tärkeänä, että eduskuntaryhmällämme on mahdollisuus käsitellä tämä asia huolellisesti ja perusteellisesti. Keskustelu tänään oli rakentavaa ja erilaisia näkemyksiä ymmärtävää.

Nyt lakivalmistelu palaa hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmään. Sitten esitys lähtee lausunnoille ja myöhemmin hallituksen päätettäväksi. Eduskuntaan laki tullee aikanaan. Perinteisesti alkoholikysymykset ovat olleet niin kutsuttuja omantunnon asioita eduskunnan äänestyksissä.

Ja nyt muiden yhteiskunnallisten uudistusten ja haasteiden kimppuun. Niitä riittää.

Lisätietoja: varapuheenjohtaja Annika Saarikko, puhelin 040 744 6770