Keskustan kansanedustajat, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen ja valiokunnan jäsen, puolueen varapuheenjohtaja Annika Saarikko:

Lisää laatua ja hyvinvointia sote-valinnanvapaudella

Sote-uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation parantaminen ja kustannuskasvun hillitseminen.

Julkisen vallan on taattava kaikille suomalaisille laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ihmisen lompakon paksuudesta riippumatta. Nämä ovat Keskustalle luovuttamattomia asioita uudistuksessa.

– Valinnanvapaus on hyvä renki, mutta julkisen järjestäjän pitää olla isäntä. Oikein toteutettuna valinnanvapauden lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluissa edistää palveluiden laadun kehittämistä ja tehostaa järjestelmiä. Tärkeää on, että mallista tulee todella monituottajapohjainen – siis siten, että myös julkinen tuottaja ja järjestöpohjainen toimija ovat aidosti mukana, Keskustan kansanedustaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen sanoo.

Keskustan linjausten mukaan valinnanvapauden tavoitteena on lisätä ihmisen osallisuutta omiin palveluihinsa. Valinnanvapauden rinnalle kulkee myös ennaltaehkäisyn ja omahoidon painottaminen.

– Erityisesti ikääntyneiden hoidon ja hoivan laadussa on tällä hetkellä isoja eroja. Valinnanvapaus voisi olla hyvä keino parantaa palveluiden laatua, kun ei kilpailla hinnalla. Julkiselle vallalle jää suuri vastuu muokata palvelujen tarjoajien vaatimuskriteeristö oikein, kansanedustaja, Keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko muistuttaa.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto valinnanvapauden ulkopuolelle

Heikkinen ja Saarikko muistuttavat, että kaikki palvelut eivät sovi valinnanvapauden piiriin. Keskustalle on tärkeää, että esimerkiksi kouluterveydenhoito ja oppilashuolto jäävät valinnanvapauden ulkopuolelle, jolloin koko kouluyhteisön hyvinvoinnista pidetään kokonaisvaltaisesti huolta.

Heikkinen ja Saarikko pitävät tärkeänä myös korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rajaamista ensi vaiheessa valinnanvapauden ulkopuolelle ja YTHS:n palveluiden laajentamista koskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita.

– Erikoissairaanhoidon kokonaisuuden osalta avoimia kysymyksiä suhteessa valinnanvapauteen on vielä paljon. Tärkeintä on, että julkisen järjestäjän vastuulla oleva laaja päivystystoiminta ei saa vaarantua monituottajamallissa, kansanedustajat toteavat.

Yksi isäntä, yksi kukkaro

Heikkisen mukaan Keskusta korostaa valinnanvapauden lisääntyessä maakuntien kokoavaa roolia. Maakunnan vahva rahoitusvastuu kannustaa suunnittelemaan ihmisten hoitoa ja hoivaa kokonaisuutena.

– Esimerkiksi palveluiden järjestäjälle siirtyvä vastuun matka- ja lääkekustannusten korvaamisesta voi vaikuttaa palveluiden suunnitteluun ja järjestämiseen kustannustehokkaasti ja palveluiden käyttäjän näkökulmasta sujuvasti. Myös palveluohjauksen rooli korostuu jatkossa merkittävästi.

Ministeri Rehula vastaanotti selvityshenkilöryhmän valinnanvapautta ja sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoituksen yksinkertaistamista selvittäneen työryhmän raportin. Keskustan kansanedustajat Hannakaisa Heikkinen ja Annika Saariko pitävät raporttia hyvänä lähtökohtana, mutta toteavat, että selvitys ei vastaa vielä kaikkiin avoimiin kysymyksiin.

Lisätietoja: kansanedustajat Hannakaisa Heikkinen, puhelin 050 512 2886 ja Annika Saarikko, puhelin 040 744 6770