Ajankohtaista

3007, 2020

Kolme keinoa olla #annikanmukana

Me some-tiimiläiset olemme innoissamme, että Annika on ehdolla Keskustan puheenjohtajaksi. Jos sinä olet yhtä innoissasi, niin tässä kolme helppoa tapaa osoittaa tukesi Annikalle. 

Lisää itsellesi “Annikan mukana” -kehys Facebookin profiilikuvaan. 

Muokkaa profiilikuvaasi Facebookissa. Valitse “Lisää kehys”. Etsi oikea kehys hakusanalla “Annika Saarikko” ja paina käytä profiilikuvana. 

Jaa tunnelmasi […]

2705, 2020

Hyvin käytetty aika

Julkaistu Suomenmaan blogina 27.5.2020.

Olemme sopineet perheen viisivuotiaan kanssa, että vauvan päiväunien ajasta osa käytetään ruutuaikaan -– kummankin omaan.

Kun
tänä keväänä olemme olleet kaikki koko ajan kotona ja saman katon alla,
huomaan, että hetkestä on tullut meille molemmille tärkeä; pieni sukellus omaan
maailmaan. 

Laitamme
tabletin tai kännykän ajastimen hälyttämään 30 tai […]

1603, 2020

Kun olennainen erottuu epäolennaisesta

Julkaistu Suomenmaan blogina 16.3.2020.

Sen li­säk­si, et­tä jyl­lää­vä ko­ro­na­vi­rus tes­taa dra­maat­ti­sel­la ta­val­la ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mien kes­tä­vyyt­tä kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa, se lait­taa mei­dät ih­mi­set tes­tiin.

Ko­ro­na on ko­et­te­le­mus myös ih­mi­sen
mie­len­ter­vey­del­le. Sen ää­neen lau­su­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta voim­me
yrit­tää vah­vis­taa sit­koa ja sie­to­ky­kyä it­ses­säm­me, re­si­liens­siä.

Olemme uu­des­sa mai­se­mas­sa. Kuin aa­vi­kol­la,
jos­sa hiek­ka­myrs­ky peit­tää nä­ky­vyy­den.

Et­sim­me jär­ke­viä […]

1401, 2020

Köyhyysrajalta, yleisön eteen

Julkaistu Suomenmaan blogina 14.1.2020.

On­nit­te­lu­kort­tiin on kir­joi­tet­tu: ”Us­ko unel­mii­si!”

Näin kan­nus­tam­me ja roh­kai­sem­me kou­lun­sa
päät­tä­viä, val­ko­lak­ki­sia ja mui­ta ai­kui­suu­den kyn­nyk­sel­lä juh­li­via. 

Tai­tees­sa ja ur­hei­lus­sa me­nes­tys­tä et­si­vil­le
nuo­ril­le us­ko unel­miin tar­koit­taa val­ta­via elä­män­va­lin­to­ja. 

Eri­tyi­ses­ti ur­hei­lun koh­dal­la on help­po
ha­vai­ta, et­tä ai­kuis­tu­mi­sen kyn­nyk­sel­lä ole­va lah­ja­kas nuo­ri jou­tuu
konk­reet­ti­ses­ti va­lit­se­maan, voi­ko har­ras­tuk­ses­ta tul­la työ ja poh­ti­maan,
elät­tää­kö […]

2510, 2019

Puppulogiaa vai punnittua puhetta

Julkaistu Suomenmaan blogina 25.10.2019.

Ra­di­ouu­ti­set nel­jän pin­taan. Lii­ken­ne­va­lois­sa oi­kein kes­ki­tyn kuun­te­le­maan uu­tis­pät­kää. ”Po­li­tiik­ka­toi­men­pi­de, tie­kart­ta, hal­li­tus­kau­si…” Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Sanna Marinin si­taat­ti vi­li­see po­li­tii­kan pup­pu­lo­gi­aa.

Sa­maa ta­lous­tie­tei­li­jöi­den lii­ken­ne­pääs­tö­jen
puo­li­tuk­sen sel­vi­tys­tä kom­men­toi myös kol­le­ga Mika Lintilä –
ilah­dut­ta­val­la ta­val­la.

– Kyl­lä­hän se tie­tys­ti yk­si rat­kai­su on,
mut­ta ei sovi vaan mi­nun ar­vo­maa­il­maan, hän tyr­mä­si sel­vi­tyk­sen, jon­ka
lop­pu­tu­le­ma […]

309, 2019

Kannatan Antti Kaikkosta Keskustan puheenjohtajaksi

Blogi 3.9.2019

Puheenjohtajaehdokkaat Katri Kulmuni ja Antti Kaikkonen ovat tehneet hienon kiertueen ympäri Suomen. Kumpikin keskustavaikuttaja on laittanut itsensä upealla tavalla likoon. Tuo sinnikäs kiertäminen ja kampanjatyö ansaitsee arvostuksen ja kiitoksen. Tappiomielialan keskeltä on nyt puolueväkenä herätty. Niin ikään puolueen ulkopuoliselle aatteemme kivijalkoja on kirkastettu ehdokkaiden […]

808, 2019

Suomalainen voittaa aina?

Kirjoitus julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön kolumnina 8.8.2019.

Rahapelimarkkinoiden vapauttaminen kilpailulle ei ratkaise pelaamisesta johtuvia ongelmia, se saattaa jopa lisätä niitä. Olemme hallitusohjelmassa sitoutuneet rahapelihaittojen vähentämiseen suomalaista pelimonopolia ja rahapelaamiseen liittyvää lainsäädäntöä kehittämällä.

Suomalaisuuden tarina on tunnetusti selviytymisen ja sisun historiaa, mutta kyllä se on myös nokkeluuden, ketteryyden […]

408, 2019

Saattohoito vai sittenkin uusi strategia?

Julkaistu Suomenmaan blogina 3.8.2019.

Syöksykierre, kriisi, ahdinko, alamäki. Auringonlasku. Saattohoitotila. Häpeä.

Samoja sanankäänteitä tiputeltiin yllemme vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen kuin nyt. Historiallinen tappio. Ja nyt taas: historiallinen tappio.

Mitä näinä vuosina tässä välissä tapahtui?

Silloisen vaalitappion jälkeen haukoimme henkeämme populistisen perussuomalaisuuden nousun äärellä. Ettäkö kansa äänesti ennemmin noita kuin […]

1906, 2019

Korke­a­kou­lujen omat vahvuudet esiin

Julkaistu Suomenmaan blogina 19.6.2019.

Aloitettuani uudessa tehtävässä mieleeni on palannut kotiyliopistoni Turun yliopiston päärakennuksen seinässä lukeva lausahdus ”Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle”.

Se kuvastaa omaa lähestymistapaani koulutukseen ja tutkimukseen.

Sivistys on yhteiskunnan perusta – ihmisyyden mitta ja vapauden tae. Koulutus kaikilla asteilla ja kulttuuri eri muodoissaan ruokkivat yhteiskuntamme […]

306, 2019

Perheiden uusi punamulta

Julkaistu Suomenmaan blogina 3.6.2019.

Perhevapaissa on aina kysymys lapsesta. Totta kai myös työelämästä, kuukausista ja kiintiöistä, mutta ennen kaikkea lapsesta ja hänen oikeudestaan yhteiseen aikaan molempien vanhempiensa kanssa.

Yhteiskunnallinen keskustelu perhevapaiden ympärillä on ollut vilkasta jo pitkään.

Jokainen itseään kunnioittava taho rakensi oman mallinsa hyvän ratkaisun pohjaksi. Niin […]