Ajankohtaista

408, 2020

Suomikin pärjää, jos Eurooppa elpyy

Blogi 4.8.2020

Euroopan unionin jäsenmaiden budjettihuippukokous pääsi vastikään sopuun seitsenvuotisesta budjetista sekä erillisestä elpymisrahastosta, jolla pyritään vauhdittamaan Euroopan talouden toipumista koronakriisistä.

Hyvä, että aihe on keskusteluttanut Suomessa viime viikkojen aikana paljon.

Sopu syntyi tilanteessa, jossa EU:n jäsenvaltiot ovat joutuneet turvautumaan poikkeuksellisiin toimiin suojellakseen kansalaisiaan terveyskriisiltä ja estääkseen talouden […]

3107, 2020

Miksi haluan Keskustan puheenjohtajaksi

Annika kertoo videolla miksi on ehdolla Keskustan puheenjohtajaksi:

https://www.facebook.com/watch/?v=1634519746717219

 

 

3007, 2020

Suuntaa ja sydäntä

Puhe mediatilaisuudessa 30.7.2020

 

SAARIKKO – SUUNTAA JA SYDÄNTÄ

Hyvät kuulijat,

Olen päättänyt tavoitella Keskustan puheenjohtajan tehtävää.

Siihen ei riitä velvollisuudentunto. Ei imartelun hivelevä tunne.

On oltava sisäinen palo, on oltava näkemys suunnasta. Eikä vain Keskustalle, vaan Suomelle.

Sitä paloa en nyt voinut sivuutttaa.

Olen ehdolla, koska uskon Keskustaan älyttömän paljon. Sen periaatteisiin, […]

3007, 2020

Kolme keinoa olla #annikanmukana

Me some-tiimiläiset olemme innoissamme, että Annika on ehdolla Keskustan puheenjohtajaksi. Jos sinä olet yhtä innoissasi, niin tässä kolme helppoa tapaa osoittaa tukesi Annikalle. 

Lisää itsellesi “Annikan mukana” -kehys Facebookin profiilikuvaan. 

Muokkaa profiilikuvaasi Facebookissa. Valitse “Lisää kehys”. Etsi oikea kehys hakusanalla “Annika Saarikko” ja paina käytä profiilikuvana. 

Jaa tunnelmasi […]

2705, 2020

Hyvin käytetty aika

Julkaistu Suomenmaan blogina 27.5.2020.

Olemme sopineet perheen viisivuotiaan kanssa, että vauvan päiväunien ajasta osa käytetään ruutuaikaan -– kummankin omaan.

Kun
tänä keväänä olemme olleet kaikki koko ajan kotona ja saman katon alla,
huomaan, että hetkestä on tullut meille molemmille tärkeä; pieni sukellus omaan
maailmaan. 

Laitamme
tabletin tai kännykän ajastimen hälyttämään 30 tai […]

1603, 2020

Kun olennainen erottuu epäolennaisesta

Julkaistu Suomenmaan blogina 16.3.2020.

Sen li­säk­si, et­tä jyl­lää­vä ko­ro­na­vi­rus tes­taa dra­maat­ti­sel­la ta­val­la ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mien kes­tä­vyyt­tä kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa, se lait­taa mei­dät ih­mi­set tes­tiin.

Ko­ro­na on ko­et­te­le­mus myös ih­mi­sen
mie­len­ter­vey­del­le. Sen ää­neen lau­su­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta voim­me
yrit­tää vah­vis­taa sit­koa ja sie­to­ky­kyä it­ses­säm­me, re­si­liens­siä.

Olemme uu­des­sa mai­se­mas­sa. Kuin aa­vi­kol­la,
jos­sa hiek­ka­myrs­ky peit­tää nä­ky­vyy­den.

Et­sim­me jär­ke­viä […]

1401, 2020

Köyhyysrajalta, yleisön eteen

Julkaistu Suomenmaan blogina 14.1.2020.

On­nit­te­lu­kort­tiin on kir­joi­tet­tu: ”Us­ko unel­mii­si!”

Näin kan­nus­tam­me ja roh­kai­sem­me kou­lun­sa
päät­tä­viä, val­ko­lak­ki­sia ja mui­ta ai­kui­suu­den kyn­nyk­sel­lä juh­li­via. 

Tai­tees­sa ja ur­hei­lus­sa me­nes­tys­tä et­si­vil­le
nuo­ril­le us­ko unel­miin tar­koit­taa val­ta­via elä­män­va­lin­to­ja. 

Eri­tyi­ses­ti ur­hei­lun koh­dal­la on help­po
ha­vai­ta, et­tä ai­kuis­tu­mi­sen kyn­nyk­sel­lä ole­va lah­ja­kas nuo­ri jou­tuu
konk­reet­ti­ses­ti va­lit­se­maan, voi­ko har­ras­tuk­ses­ta tul­la työ ja poh­ti­maan,
elät­tää­kö […]

2510, 2019

Puppulogiaa vai punnittua puhetta

Julkaistu Suomenmaan blogina 25.10.2019.

Ra­di­ouu­ti­set nel­jän pin­taan. Lii­ken­ne­va­lois­sa oi­kein kes­ki­tyn kuun­te­le­maan uu­tis­pät­kää. ”Po­li­tiik­ka­toi­men­pi­de, tie­kart­ta, hal­li­tus­kau­si…” Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Sanna Marinin si­taat­ti vi­li­see po­li­tii­kan pup­pu­lo­gi­aa.

Sa­maa ta­lous­tie­tei­li­jöi­den lii­ken­ne­pääs­tö­jen
puo­li­tuk­sen sel­vi­tys­tä kom­men­toi myös kol­le­ga Mika Lintilä –
ilah­dut­ta­val­la ta­val­la.

– Kyl­lä­hän se tie­tys­ti yk­si rat­kai­su on,
mut­ta ei sovi vaan mi­nun ar­vo­maa­il­maan, hän tyr­mä­si sel­vi­tyk­sen, jon­ka
lop­pu­tu­le­ma […]

309, 2019

Kannatan Antti Kaikkosta Keskustan puheenjohtajaksi

Blogi 3.9.2019

Puheenjohtajaehdokkaat Katri Kulmuni ja Antti Kaikkonen ovat tehneet hienon kiertueen ympäri Suomen. Kumpikin keskustavaikuttaja on laittanut itsensä upealla tavalla likoon. Tuo sinnikäs kiertäminen ja kampanjatyö ansaitsee arvostuksen ja kiitoksen. Tappiomielialan keskeltä on nyt puolueväkenä herätty. Niin ikään puolueen ulkopuoliselle aatteemme kivijalkoja on kirkastettu ehdokkaiden […]

808, 2019

Suomalainen voittaa aina?

Kirjoitus julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön kolumnina 8.8.2019.

Rahapelimarkkinoiden vapauttaminen kilpailulle ei ratkaise pelaamisesta johtuvia ongelmia, se saattaa jopa lisätä niitä. Olemme hallitusohjelmassa sitoutuneet rahapelihaittojen vähentämiseen suomalaista pelimonopolia ja rahapelaamiseen liittyvää lainsäädäntöä kehittämällä.

Suomalaisuuden tarina on tunnetusti selviytymisen ja sisun historiaa, mutta kyllä se on myös nokkeluuden, ketteryyden […]