Ajankohtaista

tietoja Hannu Tiusanen

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä Hannu Tiusanen on luonut 71 blogimerkintää.

Minun Suomeni on

Blogi 8.8.2020

Pidän epäreiluna sitä, että perussuomalaiset ovat omineet omiin poliittisiin tarkoitusperiinsä isänmaallisuuden käsitteen ja sen symbolit. Samalla niiden merkitystä on kavennettu. Isänmaallisuudelle on jäänyt vain ahdas kolo, ylhäältä saneltu tapa suhtautua Suomeen. Näin ei tulisi olla.

Suomalaisuutta on kaikki se, mikä ei sulje ketään pois. Se […]

Työtä ja arkea kahdella kotiseudulla

Blogi 5.8.2020

Koronakriisi vaikutti merkillisellä tavalla ajatteluumme maailman mittakaavasta.

Toisaalta raadollisella tavalla ymmärsimme, miten kiinalaisen torin tapahtumat saivat liikkeelle viruksen vyöryn, joka sai meillä kaukana Pohjolassa koulut sulkeutumaan, työpisteet vaihtumaan kotikonttoreille ja jokaiselle suomalaiselle takaraivoon jyskyttävän huolen omasta ja läheisten terveydestä.

 

Maailmalla oli ja on yhteinen murhe – […]

Suomikin pärjää, jos Eurooppa elpyy

Blogi 4.8.2020

Euroopan unionin jäsenmaiden budjettihuippukokous pääsi vastikään sopuun seitsenvuotisesta budjetista sekä erillisestä elpymisrahastosta, jolla pyritään vauhdittamaan Euroopan talouden toipumista koronakriisistä.

Hyvä, että aihe on keskusteluttanut Suomessa viime viikkojen aikana paljon.

Sopu syntyi tilanteessa, jossa EU:n jäsenvaltiot ovat joutuneet turvautumaan poikkeuksellisiin toimiin suojellakseen kansalaisiaan terveyskriisiltä ja estääkseen talouden […]

Miksi haluan Keskustan puheenjohtajaksi

Annika kertoo videolla miksi on ehdolla Keskustan puheenjohtajaksi:

https://www.facebook.com/watch/?v=1634519746717219

 

 

Suuntaa ja sydäntä

Puhe mediatilaisuudessa 30.7.2020

 

SAARIKKO – SUUNTAA JA SYDÄNTÄ

Hyvät kuulijat,

Olen päättänyt tavoitella Keskustan puheenjohtajan tehtävää.

Siihen ei riitä velvollisuudentunto. Ei imartelun hivelevä tunne.

On oltava sisäinen palo, on oltava näkemys suunnasta. Eikä vain Keskustalle, vaan Suomelle.

Sitä paloa en nyt voinut sivuutttaa.

Olen ehdolla, koska uskon Keskustaan älyttömän paljon. Sen periaatteisiin, […]

Kolme keinoa olla #annikanmukana

Me some-tiimiläiset olemme innoissamme, että Annika on ehdolla Keskustan puheenjohtajaksi. Jos sinä olet yhtä innoissasi, niin tässä kolme helppoa tapaa osoittaa tukesi Annikalle. 

Lisää itsellesi “Annikan mukana” -kehys Facebookin profiilikuvaan. 

Muokkaa profiilikuvaasi Facebookissa. Valitse “Lisää kehys”. Etsi oikea kehys hakusanalla “Annika Saarikko” ja paina käytä profiilikuvana. 

Jaa tunnelmasi […]

Hyvin käytetty aika

Julkaistu Suomenmaan blogina 27.5.2020.

Olemme sopineet perheen viisivuotiaan kanssa, että vauvan päiväunien ajasta osa käytetään ruutuaikaan -– kummankin omaan.

Kun
tänä keväänä olemme olleet kaikki koko ajan kotona ja saman katon alla,
huomaan, että hetkestä on tullut meille molemmille tärkeä; pieni sukellus omaan
maailmaan. 

Laitamme
tabletin tai kännykän ajastimen hälyttämään 30 tai […]

Kun olennainen erottuu epäolennaisesta

Julkaistu Suomenmaan blogina 16.3.2020.

Sen li­säk­si, et­tä jyl­lää­vä ko­ro­na­vi­rus tes­taa dra­maat­ti­sel­la ta­val­la ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mien kes­tä­vyyt­tä kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa, se lait­taa mei­dät ih­mi­set tes­tiin.

Ko­ro­na on ko­et­te­le­mus myös ih­mi­sen
mie­len­ter­vey­del­le. Sen ää­neen lau­su­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta voim­me
yrit­tää vah­vis­taa sit­koa ja sie­to­ky­kyä it­ses­säm­me, re­si­liens­siä.

Olemme uu­des­sa mai­se­mas­sa. Kuin aa­vi­kol­la,
jos­sa hiek­ka­myrs­ky peit­tää nä­ky­vyy­den.

Et­sim­me jär­ke­viä […]

Köyhyysrajalta, yleisön eteen

Julkaistu Suomenmaan blogina 14.1.2020.

On­nit­te­lu­kort­tiin on kir­joi­tet­tu: ”Us­ko unel­mii­si!”

Näin kan­nus­tam­me ja roh­kai­sem­me kou­lun­sa
päät­tä­viä, val­ko­lak­ki­sia ja mui­ta ai­kui­suu­den kyn­nyk­sel­lä juh­li­via. 

Tai­tees­sa ja ur­hei­lus­sa me­nes­tys­tä et­si­vil­le
nuo­ril­le us­ko unel­miin tar­koit­taa val­ta­via elä­män­va­lin­to­ja. 

Eri­tyi­ses­ti ur­hei­lun koh­dal­la on help­po
ha­vai­ta, et­tä ai­kuis­tu­mi­sen kyn­nyk­sel­lä ole­va lah­ja­kas nuo­ri jou­tuu
konk­reet­ti­ses­ti va­lit­se­maan, voi­ko har­ras­tuk­ses­ta tul­la työ ja poh­ti­maan,
elät­tää­kö […]

Puppulogiaa vai punnittua puhetta

Julkaistu Suomenmaan blogina 25.10.2019.

Ra­di­ouu­ti­set nel­jän pin­taan. Lii­ken­ne­va­lois­sa oi­kein kes­ki­tyn kuun­te­le­maan uu­tis­pät­kää. ”Po­li­tiik­ka­toi­men­pi­de, tie­kart­ta, hal­li­tus­kau­si…” Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Sanna Marinin si­taat­ti vi­li­see po­li­tii­kan pup­pu­lo­gi­aa.

Sa­maa ta­lous­tie­tei­li­jöi­den lii­ken­ne­pääs­tö­jen
puo­li­tuk­sen sel­vi­tys­tä kom­men­toi myös kol­le­ga Mika Lintilä –
ilah­dut­ta­val­la ta­val­la.

– Kyl­lä­hän se tie­tys­ti yk­si rat­kai­su on,
mut­ta ei sovi vaan mi­nun ar­vo­maa­il­maan, hän tyr­mä­si sel­vi­tyk­sen, jon­ka
lop­pu­tu­le­ma […]