Skip to main content
Blogi

Elämänmittainen yhteys luodaan arkisissa hetkissä

By 6.11.20172 kesäkuun, 2021No Comments2 min read

Vauva- ja pikkulapsiaika on täynnä uuden oppimista, iloa, hämmennystä, väsymystä ja rakkautta. Perhevapaat ovat isän oikeus ja mahdollisuus arjen jakamiseen lapsensa kanssa. Niiden käyttämisellä on merkitystä: isä kasvaa isäksi vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa.

Lapsen hoidon jakamisesta hyötyvät kaikki: isä itse, vanhempien välinen suhde, eikä vähiten lapsi, jolla on oikeus vanhempaansa. Tänään alkavan Isäaikaa -kampanjan tarkoituksena on lisätä isien käyttämien perhevapaiden määrää. Isyysvapaa täyttää ensi vuonna neljäkymmentä vuotta. Siksi on yllättävää, että lähes viidennes isistä ei edelleenkään käytä lainkaan perhevapaata.

Isyys saisi näkyä vahvemmin yhteiskunnassamme. Miehiä ei työpaikoilla välttämättä aina nähdä vanhempina ruuhkavuosineen ja huolineen. Tällöin näiden ”näkymättömien” isien toiveet lapsensa hoitovastuun jakamisesta usein ohitetaan. Kysymys on kulttuurista ja asenteista, josta antaa vihiä se, että tasa-arvovaltuutettuun ottavat yhteyttä myös perhevapaita käyttäneet miehet.

Jokaisen työnantajan velvollisuus on kuitenkin edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tasa-arvosuunnitelma on oiva väline tähän. On tärkeää, että työpaikoilla rakennetaan isämyönteistä kulttuuria ja käytäntöjä. Että isyys näkyy ja kuuluu.

Esimiehen tuki ja kannustus on tärkeää. Työtehtävät ovat järjesteltävissä. Perhevapaat ovat lopulta aika pieni hetki useimmiten vuosikymmenten mittaisella työuralla. Isämyönteisyys myös maksaa itsensä takaisin: on sekä työnantajan että työntekijän etu, että isä pystyy keskittymään ja suoriutumaan töistä hyvin. Näin tapahtuu kun työn ja perheen yhteensovittaminen ei aiheuta ristiriitaa ja kitkaa.

Euroopan komissio on nostanut isyys-teeman vahvasti esiin ja osarahoittaa kansallista kampanjaamme, joka lähiviikkoina kuuluu lukuisilla eri radiokanavilla. Isäaikaa -kampanja osuu aikaan jolloin perhevapaiden uudistaminen on ajankohtaista Suomessa. Viimeisin uudistus avasi mahdollisuuden perhevapaiden jakamiseen myös eronneille isille.

On aika antaa uusille sukupolville mallia siitä, että isä hoitaa, osaa ja kykenee. Kampanjaan osallistuneen isän ja kokemusasiantuntijan sanoja lainaten kannustan isiä kotiin kasvamaan kiinni arvokkaimpiinsa!

 

Kirjoitus julkaistu STM:n blogina.