Tiedote 24.3.2015

Pelastakaa Lapset ry:n julkistaman kyselyn tulos on vakava. Sen mukaan köyhien perheiden lapset ovat pudonneet tavallisten asioiden ulkopuolelle.

– Eriarvoistumiskehitys on yksi Suomen suurimmista ongelmista. Eriarvoistuminen ja näköalattomuuden kasvu pysäytetään tukemalla perheitä. Tukea tarvitaan sekä taloudellisen että hoivaköyhyyden vähentämiseen. Köyhyys syntyy ja kasautuu monenlaisista asioista ja se on usein periytyvää, Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Annika Saarikko sanoo.

Avainasemassa on Suomen talouden kuntoon laittaminen ja työllisyyden edistäminen.

– Jos taloutemme ei ole kunnossa, emme pysty pitämään hyvinvointiyhteiskunnasta kiinni ja huolehtimaan siitä, että kaikki suomalaiset pysyvät mukana.

– Kaikilla lapsilla pitää olla mahdollisuus harrastaa, sen toteuttamiseksi on etsittävä ratkaisuja. Kiusaamiseen on puututtava ja sille on asetettava nollatoleranssi.

Kotien ja perheiden hyvinvointi sekä hyvinvointierojen vähentäminen asetettiin Keskustassa yhdeksi viidestä kärkitavoitteesta seuraavan hallituksen ohjelmaehdotukseen. Keskusta esittää, että seuraavalla vaalikaudella perheiden kotipalvelut otetaan aidosti käyttöön. Tiedon liikkumista lapsen asioissa eri toimijoiden välillä on parannettava. Samoin on turvattava riittävä ja osaava lastensuojelun henkilöstö sote-uudistuksen yhteydessä.

Lapsen ääni -kyselyn mukaan köyhissä perheissä elävät lapset joutuvat luopumaan harrastuksistaan. He eivät pysty osallistumaan esimerkiksi kavereiden syntymäpäiväjuhliin ja tulevat usein kiusatuksi perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. Perheiden heikolla taloustilanteella on vakavat vaikutukset lasten kaverisuhteisiin.