Skip to main content
BlogiYleinen

Huomaa soten kaksi ensimmäistä kirjainta

By 18.11.2015No Comments2 min read

Kansanedustaja, keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko kantaa huolta sosiaalipuolen toimintojen näkyvyydestä sosiaali- ja terveysuudistukseen liittyvässä keskustelussa sekä valmistelussa.

-Sote-uudistuksen keskeinen tavoite terveyserojen kaventamisen ja kustannusten hillinnän ohella on löytää aitoa yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen välille. Tässä suhteessa integraation voi suomentaa tarkoittavan ihmisen ymmärtämistä kokonaisuutena, niin henkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin osalta. Teemme siis uudistusta soten kaikkien neljän kirjaimen eteen.

Saarikko on kiinnittänyt huomiota siihen, miten uudistusta ajetaan nyt terveysalan kärjillä.

-Sosiaalitoimen uutterat työntekijät sekä maan hiljaisiin lukeutuvat asiakkaat ansaitsevat tulla huomioiduksi. Itsehallintoalueet kun jatkossa on myös sosiaalitoimen alaisten kunnan tehtävien uusi järjestäjä, hän muistuttaa.

Sosiaalipalvelujen rakenteissa, vastuukysymyksissä sekä toimivuudessa on osaltaan hieman erilaisia sujuvuustekijöitä kuin terveydenhuollossa. Ne pitää Saarikon mukaan ottaa vahvasti huomioon. Sosiaalitoimen alaiset kunnan vastuulla olevat palvelut kuten lastensuojelu, päihdehuolto, aikuissosiaalityö, vammaisten palvelut tai ikäihmisten arjen sujuvuus ovat arkea lähellä olevia, tärkeitä tehtäviä. Moneen liittyy myös poikkeuksellista erityisosaamista henkilökunnalta ja toisaalta myös pitkiä asiakkuussuhteita.

Kansaedustaja toivoo, että erityisesti sosiaalipuolen uudistamisessa myös kokemusasiantuntijuus otetaan vahvemmin käyttöön.

-Ohjelmansa mukaisesti Sipilän hallituksen tulisi myös sote-uudistuksessa muistaa kirjauksensa kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä. Lastensuojelun sijoituspäätöksen läpikäynyt nuori aikuinen tai omaistaan vuosia hoitanut henkilö tietävät parhaiten, mikä palveluissa ja tukimuodoissa toimii ja mistä on puute. Nyt on kreivin aika poimia kuntakentältä parhaat käytännöt ja yhtenäistää ne vähintään itsehallintoalueiden kokoisiksi toimintamalleiksi.