Osaa kuunnella, uskaltaa päättää.

Tavoittelen poliittisen johtajan tehtävää Keskustassa. Siksi on tärkeää saada kertoa, millainen johtaja
haluaisin puolueelle olla. Puolueessa johdetaan asioita, mutta vielä enemmän kyse on ihmisten
johtamisesta. Näiden kahdeksan kohdan kautta haluan avata myös sitä, millainen ihminen olen, miten
toimin tiukan paikan tullen ja miten haluan ihmiset kohdata.

1. Luottamus

A) Keskustan puheenjohtajan tärkein tehtävä on omalla toiminnallaan ja puolueen aktiiveja kannustamalla lisätä suomalaisten luottamusta Keskustaan. Sanojen ja tekojen on oltava yhtä. Päätökset on kyettävä perustelemaan. On oltava johdonmukainen, on kuunneltava ja keskusteltava. Se luo selkeyttä. On vakuutettava ihmiset uudelleen kyvystämme hoitaa yhteisiä asioita. 

B) Luottamusta tulee rakentaa myös oman yhteisön sisällä.  Erityisellä vakavuudella ja välittämisellä suhtaudun heihin, jotka ovat kanssani eri mieltä. Puheenjohtaja ei selviä yksin eikä ole mitään yksin. Ristiriitaisuudet ja erimielisyydetkin kuuluvat puolueen perusolemukseen. En usko pakotetun yhtenäiseen keskustaan. Leirit, syyttävät sormet, lokerointi ja tahallaan henkilöä loukkaava palaute taas ei. Johtamani Keskusta olisi puolue, jossa vaaditaan käytöstapoja. 

C) Keskustan on oltava luottamuksen arvoinen kumppani myös muille puolueille. Arvoamme mitataan ei vain repimisen määrällä, vaan sopimisen kyvyllä.

2. Avoimuus

Johtaminen on kuuntelemista. Vain aidossa vuorovaikutuksessa  puolue on elävä puolue. Kestän kritiikkiä ja vielä enemmän arvostan kehittämisehdotuksia. Avoimuus on myös tiedon jakamista ja vaikeidenkin asioiden käsittelemistä yhdessä. Avoimuus on avarakatseisuutta uusia toimintatapoja kohtaan ja rohkeutta vaihtaa näkökulmaa. Ennen kaikkea avoimuutta tarvitaan siihen, että kuva Keskustasta on avara ja toivottaa tervetulleeksi uudet ihmiset. 

Avoimuus on myös uudenlaista puhetta politiikasta ja asioiden oikean tolan raottamista politiikan seuraajille tuttujen korulauseiden sijaan. Poliitikkoja syytetään usein siitä, että jauhamme liturgioita ja väitämme mustan valkoiseksi. Joskus asiat kiedotaan tahallaan monimutkaisuuden viittaan, jotta niitä ei kukaan ymmärtäisi. Joskus sama epäselvyys johtuu siitä, että emme ole tarpeeksi jaksaneet päättäjinä edes itse sisäistää asioita, joista puhumme. Silloin ydin ei erotu kuulijallekaan. Väitän, että tämän kaiken osalta pystymme kyllä parempaan. Puhetapaa pitää uudistaa, jotta luottamus vahvistuu ja politiikka ei vieraannuta kansalaisia itsestään. Lähtisin johtajana uudistamaan kaikkea viestintää mahdollisimman selkeään ja ymmärrettävään muotoon.

3. Tasapuolisuus

Puheenjohtajan paikka on puolueen vastuunkantokaavion alareunassa, tukemassa yläpuolella olevia päätöksentekotahoja aina puoluejohdosta paikallisyhdistyksiin. Haluan, että jokainen keskustan jäsen – aktiivitoimija tai rivistä seuraaja sekä puolueen piirissä työtään tekevä tunnistaisi oman työnsä merkityksen. Asetamme riittävän pieniä välitavoitteita, että voimme kokea myös onnistuvamme – muuten uuvumme maratonilla. On välttämätöntä, että kaikilla on sama tilannekuva ja käsitys tavoitteesta. Haluan tulla tunnetuksi reiluna yhteistyökumppanina ja oikeudenmukaisena johtajana. Neuvottelutilanteessa koen osaavani tehdä tavoitteemme selväksi – siis kertoa, mikä on luovuttamatonta ja mistä taas voisi löytyä yhteinen keskitie. 

4. Myönteisyys

On helppo pistää pää pensaaseen ja harmitella gallupien kurjuutta. On myös liian helppo kerrata menneitä virheitä tai harmitella vaalitappioita. Ne pitää analysoida, ne pitää purkaa auki ja oppia niistä – mutta silti katseen on oltava eteenpäin. Olen optimisti ja haluan ilon sekä innon leviävän myös ympärilleni. Myönteisyys ei tarkoita sitä, ettäkö vain leijailisi pilvissä tai etteikö myöntäisi tosiasioita.  Positiivisuus on minulle sitä, että ei lannistu tai turhaudu vaikeuksista. Lupauksissani aion kuitenkin olla realisti. Myönteisyyttä on myös valita toimintatapansa tiukoissa tilanteissa. Niissäkin yritän säilyä rauhallisena ja analyyttisena – kuuntelen enemmän kuin puhun ja uskallan sitten päättää.

5. Hyvinvointi

Se, miten ihmiset voivat, on aivan yhtä tärkeää kuin se, mitä he saavat aikaan. Puolueessa toimitaan pääasiassa vapaaehtoisuuden pohjalta. Monen kalenteri täyttyy velvollisuuksista yhteisten asioiden hoitamisessa tai muussa arjen vastuunkannossa ilman puolueen järjestötyötäkin. Emme voi vaatia vapaaehtoisilta hampaat irvessä puskevaa otetta. Tekemisessä pitää olla iloa, puolueessa yhdessä ollen saa olla myös hauskaa.  On uskallettava priorisoida, mikä on kaikkein tärkeintä. On tarjottava tilaisuuksia kehittyä ja oppia uutta, ei vain antaa. Sama koskee myös puolueyhteisön laajaa henkilöstöjoukkoa. Vaikeina aikoina heidän osaamisensa kehittämiseen ja jaksamiseen on panostettava erityisellä tavalla. Selvää myös on, että vain innostuneeseen ja tehtävistään motivoituneeseen joukkoon on helpompi uusienkin toimijoiden liittyä mukaan. 

6. Oleelliset

Isojen ja pienien asioiden erottaminen toisistaan on politiikan kohinassa liki vaikein juttu. Vuodet ovat harjaannuttaneet siihen vähitellen. Oman linjan pitämistä haastetaan päivittäin. Tempo on merkillisen nopea kaikkiaan nykyään. Siksi puheenjohtajan on kyettävä kertomaan yhä uudelleen, mikä on toiminnan ja tavoitteiden ydin, kaikkein luovuttamattomin osa. On myös uskallettava valita pois kaikki se, mitä ei ehdi tehdä kunnolla. On valittava muutama kehittämiskohde – ja onnistuttava niissä. Lisäksi on jaettava vastuuta ympärillä oleville. Sen teen mielelläni.

7. Ahkeruus

Olen aina sitoutunut täysillä siihen, mitä teen. Olen läsnä siellä missä olen, teen työni hyvin. Teen kaikkeni oppiakseni uutta joka päivä. Tunnistan kohdat, jossa laitetaan sata lasiin.  Samalla opin yhä enemmän omista rajoistani ja rohkeudesta pitää niistä kiinni. Tuloksellisesti ahkera jaksaa olla vain silloin, jos välillä täyttyy uudesta voimasta ja tankkaa tasaisesti työn lomaan tavallista arkea. Virkeä johtaja innostaa enemmän kuin väsynyt johtaja. Parhaiten pärjää olemalla oma itsensä.

8. Rohkeus

Johtajuus on sitä, että osaa kuunnella, mutta myös uskaltaa päättää. Johtajan on valittava linja, osoitettava suunta, seistävä omiensa takana, puolustettava joukkuettaan ja asetettava tekemiselle selkeät tavoitteet. Viime kädessä johtaja vastaa kaikesta. Onnistumisista ja epäonnistumisista. Ajattelen niin, että hyvä johtaja uskaltaa myös epäonnistua ja myöntää omat virheensä. Niitäkin tulee matkalle mahtumaan. Haluan kannustaa ihmisiä ja luoda toivoa myös silloin, kun yhteisömme porukalla epäonnistuu jossakin. Uskon, että aina on mahdollista aloittaa uusi luku. 

Rohkeus ei kuitenkaan ole vain päätöksiä tai suuntaa, vaan myös kyky myöntää olleensa väärässä ja uskallusta asettua alttiiksi kritiikille. Se on toimintakyvyn säilyttämistä kaikissa olosuhteissa.  Hyvä johtaja on valmis vaihtamaan kantaansa tilanteen muuttuessa. Vaatii oivallusta tunnistaa asiat, joista ei vielä tiedä tarpeeksi. Tärkein rohkeuden ominaisuus on halu asettua heikomman puolelle.

TULEVAISUUDEN KESKUSTAN ARVOT 

 1. Vapaus 
 2. Ylisukupolvisuus
 3. Isänmaallisuus
 4. Paikallisuus  
 5. Kansainvälisyys 
 6. Luontolähtöisyys 
 7. Sydämen sivistys 
 8. Mahdollisuuksien tasa-arvo

TULEVAISUUDEN KESKUSTAN SUURET TAVOITTEET

 1. Vihreä kasvu 
 2. Kokemus pärjäämisestä kuuluu kaikille
 3. Tasapainoinen perheiden arki 
 4. Hyvä vanhuus  
 5. Suomen kaikki voimavarat käytössä