Lännen median toimittaja Lauri Nurmen tekemässä opetusministeri Krista Kiurun haastattelussa (22.11.) todettiin seuraavaa: ”Hallituspuolueet tietävät, että lasten kotihoitoa lempilapsenaan vaaliva Keskusta ei ole perinteisesti arvostanut päivähoidon kehittämistä.”

Jutusta ei suoranaisesti käy ilmi, onko kyseinen karski väite ministeri Kiurun vai toimittaja Nurmen arvio keskustan perhepolitiikan linjasta.

Niin tai näin, väite ei pidä paikkaansa. Moinen heitto olisi kaivannut edes ohuet perustelut tuekseen.

Keskustalle on perhepolitiikassa tärkeää turvata perheiden valinnanvapaus. On totta, että pidämme välttämättömänä sitä, että perheille on mahdollista hoitaa lasta kotona tai hyödyntää kunnan järjestämää päivähoitoa; päiväkotia, perhepäivähoitoa tai ryhmäpäivähoidon eri muotoja. Myös yksityisen hoidon tuki lapsiperheille on hyvä lisä järjestelmässä. On hyvä muistaa, että suurin osa perheistä käyttää jossain vaiheessa useampaa hoitomuodon mahdollisuutta – päivähoito ei siis ole joko-tai -kysymys.

Olemme korostaneet myös avointen varhaiskasvatuspalvelujen merkitystä – varsinkin nyt kun subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan. Järjestöjen ja seurakuntien rooli perheiden tukena ansaitsee arvonsa.

Emme ole voineet hyväksyä tällä hallituskaudella sinipunahallituksen esitystä pienten lasten kotihoidontuen kiintiöimistä kummallekin vanhemmalle erikseen. Esitys rapauttaa perheiden mahdollisuutta harkita itse omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopiva hoitomuoto.

Sen sijaan olemme kannustaneet ja patistaneet SDP:n opetusministereitä, ensiksi Jukka Gustafssonia ja sittemmin Krista Kiurua edistämään päivähoitolain uudistusta ja tuomaan varhaiskasvatuslain eduskuntaan. Siksi samaisesta lehtijutusta oli ilo lukea ministerin vihdoin tuovan lain käsittelyyn. Epäselväksi kuitenkin vielä jää, onko ministerin puheille päivähoidon ryhmäkoon rajaamisesta katetta. Eurot kun taitavat vielä uupua.

Jotta eduskunta lain ehtisi käsittelemään, on ministerin hyvä nyt keskittyä täysillä ponnistelemaan asian puolesta eikä keskittyä Keskustan mollaamiseen.

(Julkaistu Turun Sanomissa 25.11.2014)