Skip to main content
Yleinen

Keskustan Annika Saarikko: Eteen­päin – vastuuta koko Suomesta

By 16.3.2023No Comments4 min read

Kirjoitus julkaistu Sosten blogissa 15.3.

Kotien hyvinvoinnista kaikki lähtee

Kun kodeissa voidaan hyvin, Suomi voi hyvin. Kodeissa luodaan perusta ihmisen loppuelämälle. Siksi kotien toimeentulo ja pärjääminen on myös kansantalouden vahva pohja. Kotien hyvinvointi edellyttää, että lähipalvelut toimivat.

Suomi tarvitsee lapsia, siksikin tarvitsemme parempaa perhepolitiikkaa. Joustavat työpaikat, toimivat neuvolat ja varhaiskasvatus sekä peruskoulu, jossa on rauha työskennellä ja oppia ovat osa tarvittavaa muutosta.

Samalla tunnistamme, että perhemuotoja on monenlaisia ja yhä useampi elää yksin. Myös tukien ja verotuksen on sopeuduttava tähän muutokseen.

Keskusta on ollut hyvin varovainen antamaan vaalilupauksia näissä vaaleissa, koska tiedämme että edessä on kova savotta julkisen talouden tasapainottamiseksi. Yksi poikkeus tähän pääsääntöön meillä on: lupaamme korottaa lapsilisiä 200 eurolla vuositasolla. Lapsiperheitä tuettiin jo joulukuussa 2022 ylimääräisellä lapsilisällä – Keskustan ehdotuksesta tämäkin. Lapsilisien ostovoima oli heikentynyt jo ennen nykyistä inflaation tasoa. Siksi Keskusta näkee lapsilisien korottamisen tärkeäksi tueksi lapsiperheille.

Hopeamyrskyn Suomi

Suomessa muhii ikääntymisen kriisi, joka kasvaa pian hopeiseksi myrskyksi. Ikääntyvä maa ei ole hyvä eikä huono asia, vaan se on tosiasia. Sopeutuminen vanhenevaksi maaksi on Suomen suurin tulevaisuuskysymys.

Ikäihmisistä on moneksi. Moni heistä on aktiivinen osa yhteiskuntaamme; he auttavat lapsiaan ja lastenlapsiaan, tekevät paljon vapaaehtoistyötä ja heillä on paljon yhteiskuntaa hyödyttävää elämänkokemusta, hiljaista tietoa ja osaamista.

Hoidon, hoivan ja muun avun tarve kasvaa yksilöllisesti voimavarojen huvetessa. On tärkeää varmistaa ikäihmisten ja heidän läheistensä luottamus palveluiden toimivuuteen. Vanhuksia on aina kuultava ja heidän itsemääräämisoikeuttaan pitää kunnioittaa. Moni vanhus asuu kotonaan nyt liian huonokuntoisena, tarpeisiinsa nähden riittämättömän kotihoidon varassa. Nykyisen kotihoidon ja laitoshoidon väliin Keskusta ehdottaa ikäihmisille lisää yhteisöllisiä asumisen vaihtoehtoja, kuten palveluasumista ja perhehoitoa.

Mielenterveys on miljardiluokan kysymys

Moni suomalainen on työmarkkinoiden ulkopuolella mielenterveyssyistä johtuvasta työkyvyttömyydestä. Sen kustannukset ovat OECD:n mukaan noin 5 prosenttia bruttokansantuotteesta, yli 10 miljardia euroa vuodessa. Tarvitsemme työelämään enemmän joustavuutta, jotta siihen osallistuminen on mahdollista myös silloin, kun työkyky ei ole välttämättä täysin sata prosenttia.

Meidän on kansakuntana kysyttävä, että milloin työelämästä – tai elämästä yleensä – tuli liian uuvuttavaa ja mieltä kuormittavaa suorittamista?

Tarvitaan kansallinen mielenterveyspalveluiden suurhanke, niin sanottu uusi Pohjois-Karjala-projekti, vahvistamaan perustason mielenterveyspalveluita, niiden saatavuutta ja vaikuttavuutta koko Suomessa. Ja jo sitä ennen, tarvitsemme armoa ja kohtuullisuutta itseämme ja kanssaihmisiämme kohtaan.

Sisäinen eheys on turvallisuuden kivijalka

Turvallisen ja vakaan yhteiskunnan tunnusmerkki on se, että ihmiset luottavat toisiinsa ja viranomaisiin. Suomalaisen luottamusyhteiskunnan perusta on pidettävä vahvana. Kokemus oikeudenmukaisesta ja eheästä Suomesta muodostaa kivijalan myös maanpuolustustahdolle.

Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa toteutuvat myös vähemmistöjen oikeudet.

Turvallisuuteen liittyvien palveluiden on toimittava koko maassa. Poliisin, ambulanssin ja paloauton on tultava paikalle nopeasti hädän hetkellä asuinpaikasta riippumatta.

Aluepolitiikka on myös turvallisuuspolitiikkaa. Kauttaaltaan elinvoimainen Suomi on iskunkestävä Suomi.

Selviämme kyllä, kun toimimme oikein

Hyvinvointiyhteiskuntamme kantokyvyn rajat uhkaavat tulla vastaan samalla, kun kipeästi tarvitsemme sen palveluita. Vähemmällä on pystyttävä parempaan. Jotta pystymme auttamaan heitä, joilla avun tarve on suurin, on maan talouden oltava kunnossa.

Keskusta sitoutuu laittamaan valtiontalouden kuntoon kahden seuraavan vaalikauden aikana. Tämä on tehtävä oikeudenmukaisesti niin, ettei kenenkään elämältä – ei nuoren eikä vanhan – saa leikata pohjaa pois. Suomen tulevaisuudelta ei saa leikata pohjaa pois.

Nykytasoinen hyvinvointi on mahdollista vain, mikäli yhä useampi suomalainen tekee työtä, ja työn määrä yhteiskunnassamme kasvaa. Keskustalainen Suomi on maa, jossa työkykyiset kantavat kortensa kekoon, yritteliäisyys palkitaan ja jossa jokaista tarvitsevaa autetaan.