Skip to main content
BlogiYleinen

Keskustan Heikkinen ja Saarikko: Terveysperustainen vero osaksi ruokapolitiikkaa

By 1.3.2017No Comments2 min read

Tiedote 1.3.2017
Julkaisuvapaa

Keskustan Heikkinen ja Saarikko:
Terveysperustainen vero osaksi ruokapolitiikkaa

Eduskunta käsittelee tänään valtioneuvoston ruokapoliittisen selonteon. Keskustan kansanedustajat, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet Hannakaisa Heikkinen ja Annika Saarikko haluavat muistuttaa terveellisen ravitsemuksen tavoitteesta osana ruokapolitiikkaamme. He kiittävät siitä, että näkökulma nousee esiin myös selonteossa.

– Terveellisyys on merkittävä megatrendi. Poliittisella päätöksenteolla ja taloudellisilla ohjauskeinoilla voidaan muuttaa ihmisten ravitsemuskäyttäytymistä ja siten kasvattaa hyvinvointia ja pienentää kustannuksia, he toteavat.

Heikkinen ja Saarikko jatkavat sinnikkäästi terveysperustaisen verotuksen ajamista.

– Sekä kotimaisten että kansainvälisten arvioiden mukaan elintarvikkeisiin kohdistuvien verojen avulla voidaan edistää terveyttä ja vähentää sosioekonomisia terveyseroja. OECD on myös todennut verotuksen olevan tehokkain yksittäinen keino lihavuuden ehkäisyyn, Heikkinen toteaa.

Kaksikko muistuttaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan viime syksyn lausumasta, jossa valiokunta kehottaa hallitusta valmistelemaan terveysperustaiseen verotukseen siirtymistä. Aihe nousi esiin, kun makeisvero EU:n näkökulmien vuoksi päädyttiin poistamaan.

– Makeisveron poistaminen teki valtiontalouteen 100 miljoonan loven. Uskomme, että jonkinlainen uusi sokerivero edistäisi kansanterveyttä ja korjaisi myös tätä julkiseen talouteen syntynyttä tilannetta. Monissa muissa maissa terveysperustaiseen verotukseen on kyetty – miksi ei siis meillä, Saarikko sanoo.

Heidän mielestään terveysperustainen vero voisi parhaimmillaan toimia teollisuuden tuotekehityksen tukena.

– Verotukseen kannattaisi rakentaa kannusteita teollisuuden tuotekehittelyyn porrastamalla vero esimerkiksi sokeripitoisuuden mukaan, he sanovat.

Lisätietoja:

Hannakaisa Heikkinen, p. 050 5122 886
Annika Saarikko, p. 040 7446 770