Skip to main content

Keskusta on omaleimainen, suomalaisista aatejuurista versonut kansanliike.

Keskustalaisuus ei ole haalea keskiarvo äärilaidoista. Se on omintakeinen voima, johon on liitettävissä sellaisia vahvuuksia ja painotuksia, mitä muilla ei ole. Näitä ovat esimerkiksi ihmisen ja luonnon kestävä kumppanuus, vahva kansanvallan korostus, hajautetun yhteiskunnan voimavarojen tunnistaminen, henkiset ja inhimilliset arvot materialismia vastaan sekä ihmisen sisäisen kukoistuksen vahvistaminen sivistyksen määritelmänä.

Keskustassa toimitaan sivistyksen pohjalta ja sen puolesta. Olemme yhteistyön ja vahvan yhteishengen joukkue. Aatteemme ja arvomme näkyvät kodeissa ja työpaikoilla joka päivä. Jokaisella on vapaus valita elämänsä suunta kaikkialla Suomessa. Keskusta tunnistetaan selkeästä ja rakentavasta linjastaan. Vahvistamme ihmisten uskoa tulevaisuuteen. Puolue on aatetta ja asiaa, mutta yhtä paljon tunnetta ja tunnelmaa.

Keskustalainen politiikka perustuu arvoihin, tietoon ja kokemukseen. Rakennamme hyväksi koetun pohjalle. Samalla uudistamme, kokeilemme ja uimme tarvittaessa vastavirtaan. Puhumme asioista, jotka ovat totta ihmisten elämässä. Meidät tunnetaan kotien ja kotiseutujen, osaamisen, työn ja yrittäjyyden, hyvinvoinnin, kotimaisen ruuan ja vihreän talouden puolueena.

Keskusta on puolue, jossa parhaiten yhdistyy isänmaallisuus ja kansainvälisyys. Puolustamme suomalaisuutta, vahvistamme ihmisoikeuksia ja teemme työtä kansanvallan puolesta tavalla, joka ei vedä keinotekoisia rajaviivoja ihmisten ja kansojen väille.

Keskusta edistää suomalaisten hyvinvointia, työn ja opiskelun mahdollisuuksia, tasa-arvoa ja turvallisuutta. Haluamme pitää koko Suomesta huolta tasapainoisella tavalla.

Kolmen eduskuntakauden aikana työssäni on korostunut yhteistyön merkitys. Olen varma siitä, että yhdessä saa enemmän aikaan. Olen neuvottelut varmasti satoja tai tuhansia tunteja löytääkseni poliittisen yhteisymmärryksen. Olen osannut pitää puoleni ja puolustaa periaatteitani, mutta aina myös löytää ratkaisun.

Erityisen iso painoarvo työssäni on aina ollut ylisukupolvisuudella. Siis sillä, että asiat pitäisi hoitaa siten, että tulevilla sukupolvilla olisi asiat paremmin. Tämä aika haastaa tätä vakavasti – sekä taloutemme velkaantuminen että ilmastonmuutos. Olen mukana politiikassa lasten ja nuorten asian innoittamana.

Olen erityisen kiinnostunut väestöpolitiikasta – siis siitä keitä me suomalaiset olemme, miten ikääntyneet ihmiset voidaan hoitaa arvokkaasti, mistä yritykset saavat työvoimaa ja miten nuorten syrjäytyminen voitaisiin estää.

Vuodet valtiovarainministerinä ovat opettaneet katsomaan politiikan kokonaisuutta. Kaikki perustuu sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristön kestävyyden yhtälöön. Jos nämä on tasapainossa, pärjäämme ja menestymme.

Lue lisää KeskustastaKeskustan vaaliohjelma 2023