Skip to main content
Blogi

Ministeri Saarikko kannustaa työhön lasten eriarvoistumisen vähentämiseksi

By 20.11.2017No Comments2 min read

”Käynnistymässä on lasten mielenterveyttä tukeva ja eriarvoisuutta vähentävä vanhemmuuden tuen kansallinen ohjelma”, sanoo perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Saarikko vei maanantaina valtiovallan tervehdyksen lapsen oikeuksien päivän juhlaan Hämeenlinnaan 20. marraskuuta.

Ministeri Saarikko pitää Suomen satavuotista historiaa lasten hyvinvoinnin menestystarinana, jolle tarvitaan edelleen vahva jatko.

”Tarvitsemme tahtotilan lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä perheiden arjen asioiden ratkomiseen. Näihin liittyviä kysymyksiä on paljon päättäjien esityslistalla. Syntyvyyden aleneminen, perhevapaat, perheen ja työn yhteensovittaminen, oppimistulosten eriarvoistuminen, poikien pärjääminen koulussa ja tyttöjen mielenterveysongelmat sekä koulu-uupumus ovat tuttuja teemoja.”

”Kaikista suurin ongelmamme on kuitenkin mielestäni lapsuuden eriarvoistuminen. Siksi pidän merkittävänä eduskunnassa valmisteilla olevaa itsenäisyyden juhlavuoden päätöstä, perustaa lasten ja perheiden hyvinvoinnin tueksi uusimuotoinen ITLA- itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö. Sen ensimmäisenä tehtävänä on käynnistää lasten mielenterveyttä tukeva ja eriarvoisuutta vähentävä vanhemmuuden tuen kansallinen ohjelma. Eriarvoisuuden vähentäminen vanhemmuutta tukemalla on tehtävä, johon suomalaisen yhteiskunnan on nyt ryhdyttävä juhlavuoden teeman mukaisesti – yhdessä”, ministeri Saarikko sanoi Hämeenlinnassa.

Ministeri Saarikon mukaan lapsista ja perheistä sekä kasvatuksesta puhutaan enemmän kuin pitkään aikaan, mikä luo vahvan pohjan lasten hyvinvoinnin kehittämiselle. Saarikko kertoi laittaneensa merkille, että monet vanhemmat lukevat kasvatusoppaita, seuraavat nettipalstoja ja pohdiskelevat kasvatusasioita muiden vanhempien kanssa. Yhteiskunnan ongelmana tuntuisi olevan se, että sopivaa, vanhempien tarvitsemaa tukea ei saada kotiin oikeaan aikaan. ”Tämä näkyy lasten kodin ulkopuolelle sijoittamisen jatkuvana kasvuna. Lasten ja nuorten mielenterveydestä on tullut uusi kansanterveyshaaste”, ministeri totesi.

Perhe- ja peruspalveluministeri kiitti puheenvuorossaan lapsi- ja perhejärjestöjä lapsen oikeuksien päivän kannanotosta. Järjestöt muistuttivat, että Suomesta puuttuu vielä kattava toimintapolitiikka lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöön panemiseksi niin, että se sitouttaisi kuntia, tulevia maakuntia, valtiota sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Ministeri Saarikko totesi, että uusilla maakunnilla on mittavat mahdollisuudet toimia lapsen oikeuksien edistäjinä.