Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 23.1.

”Lapsuuden eriarvoistuminen ja lapsiperheiden köyhyys ovat suomalaisten perheiden suurimmat ongelmat. Osalla lapsia kasvuolot eivät tue hyvinvointia, eikä lokeroitunut palvelujärjestelmämme ole kyennyt tilannetta korjaamaan. Sopivaa tukea ei saada kotiin oikeaan aikaan.”

Näin totesi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko SOSTE ry:n järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa, jonka teemana oli lapsi- ja perhepolitiikka.

”Sote-uudistus ja LAPE-ohjelma tähtäävät siihen, että palvelut tuodaan lähelle perhettä. Samalla palveluiden painopiste viedään vahvasti ennaltaehkäisyyn.”

”LAPE eli lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma on tehnyt pesäeron hankekausittaiseen sekä sirpalemaiseen ja paikalliseen kehittämistyöhön. Kehittämistyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, järjestöjen ja seurakuntien yhteistyönä ja kahden ministeriön – sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön – yhteisellä ohjauksella.”

Muutosohjelmaan sisältyvät palvelukokonaisuudet, kuten esimerkiksi koko maahan luotavat perhekeskukset, toteutetaan osana uudistuvaa toimintaympäristöä eli maakunta- ja sote-uudistusta.

Valinnanvapauslain mukaan maakunnan oma tuotantoyksikkö eli maakunnan liikelaitos tuottaisi neuvola- sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut. Sama taho tuottaisi myös lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelupalvelut sekä erikoissairaanhoitopalvelut.

”Meidän on varmistettava, että perhekeskukset ja muut Lapen kehittämiskokonaisuudet jäävät pysyviksi rakenteiksi ja niiden uudistuneet toimintatavat hyödyttävät lapsia ja perheitä.”

”Kansainväliset selvitykset osoittavat, että isojen palvelukokonaisuuksien kehittämistä kannattaa ohjata kansallisesti. Riittävän yhtenäisten kansallisten linjausten avulla voidaan varmistaa yhdenvertaiset palvelut maan kaikissa osissa. Maakuntien erityispiirteiden huomioon ottamiselle jää silti paljon tilaa”, totesi Saarikko.