(Julkaistu Kulmakunnassa 1.9.2015.)

Eduskunnan syyskausi on käynnistymässä ja hallitusohjelman toteuttaminen siirtyy ministeriöistä eduskunnan päiväohjelmaan. Hallitusohjelman vision mukaan Suomi on vuonna 2025 uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä. Julkisessa taloudessa tulot ja menot ovat tasapainossa, emmekä elä velaksi.

Vaikka kuva hallituksen työstä on painottunut leikkauksiin ja kiristäviin toimenpiteisiin, on syytä muistaa, että hallitus on päättänyt myös panostaa merkittävästi rahaa tiettyihin muutoksiin. Näitä kuvataan kärkihankkeiksi. Tehdään siis satsauksia nyt, jotta saadaan aikaan muutos. Yksi isoimmista tavoitteesta koskee koulutusjärjestelmäämme, joka on monella tavalla maailman paras. Sen saattaminen oppimisympäristöjen osalta digiaikaan on loikka, joka pitää ottaa viimeistään nyt. Toinen iso kokonaisuus on suomalaisen tiestö, joka kaipaa kipeästi uutta päällystettä – myös turvallisuussyistä. Liikenneverkkomme korjaamiseen hallitus on luvannut käyttää 600 miljoonaa euroa. Sillä päästään alkuun.

Talouden kohentamisen ja kilpailukyvyn terävöittämisen ohella hyvinvointi ja terveys ovat yksi strateginen tavoitekokonaisuus. Hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeita on viisi. Hallitus esimerkiksi toteuttaa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman, kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistaa kaiken ikäisten omaishoitoa sekä luo osatyökykyisille väyliä työhön.

Konkreettisesti nämä kohdat tarkoittavat sitä, että perheiden palvelut ovat jatkossa ehyt kokonaisuus, jossa asioihin puututaan enemmin aikaisemmin kuin myöhemmin. Ikäihmisten kotihoidon ja omaishoidon käytäntöjen muutos toteutetaan niin, että resurssit riittävät laadukkaaseen hoitoon kotona entistä paremmin. Osatyökykyisyys nähdään mahdollisuutena ja tätä tuetaan esimerkiksi sosiaalietuisuuksia tarkistamalla niin, että osatyökykyisyys on kannustava vaihtoehto.

Visio, kärkihanke ja strategia ovat moniulotteisia, hieman kimurantteja termejä. Perimmältään kyse on kuitenkin siitä, että on selkeä kuva siitä, miten ja mihin suuntaan Suomea halutaan kuljettaa. Hallitusohjelma vie Suomea hankalasta taloustilanteesta ulos ilman lapsillemme lankeavaa lisävelkaa. Keinoina ovat ne moninaiset työkalut säästöistä rakennemuutoksiin.