(Julkaistu Kulmakunnassa 8.7.2015)

Hallitusneuvotteluissa syntyi keskustavetoinen hallitus, joka sai työstettäväkseen maan, joka on monilla mittareilla taloudellisesti vaikeuksissa. Työtä ei ole kaikille sitä janoaville – byrokratiaa sen sijaan on niillekin, joiden elinkeinoa säädökset, säännöt ja rajoitukset uhkaavat. Suomen suunta muuttuu työllä, yrittämisellä ja toimeliaisuudella. Näiden elintärkeiden toimintojen esteet on purettava. Tarvitaan normienpurkutalkoot.

Kevään aikana kävi ilmi, ettei jaettavaa ole vaan entisistäkin menoista on valtion karsittava. Normien purku on kuitenkin keino, jolla voidaan lisätä kilpailukykyä ja uusien työpaikkojen syntymistä ilman ikäviä leikkauksia. Vauraina vuosina sääntelyä kertyi salakavalasti siten, että siitä aiheutuva kustannustaakka on muodostunut valtaisaksi niin yrityksille kuin julkisyhteisöillekin. Suurin kustannus on kuitenkin se, että liika sääntely ei kannusta yrittämään, vaan päinvastoin tukahduttaa innokkuuden. On kestämätöntä, että esimerkiksi työllistämistuen hakemiseen sekä useisiin työnantajavelvoitteisiin tarvitaan useita kaavakkeita ja luukkuja. Yksi luukku ja yksi kaavake –malli kannustaa uuden työntekijän palkkaamiseen monimutkaista hakuprosessia enemmän. Valtaisa määrä palautetta ylisääntelystä- ja valvonnasta tulee ennen kaikkea pienyrittäjiltä ja rakentajilta sekä maanviljelijöiltä. Hyvä hallinto tukee ja auttaa kansalaisten elämää. Tähän me tähtäämme ja tähän me pääsemme, kun turhat sääntöviidakot raivataan.

Keskustan tavoite on rakentaa Suomea, joka perustuu luottamukseen. Omatoimisuudelle on oltava tilaa. Normien purku mahdollistaa omatoimisuuden, kun se tehdään vastuullisesti. Villi länsi, jossa ei ole mitään rajoja, ei ole tavoitteena. Tavoitteena on helpottaa kansalaisten arkea niin vapaalla kuin elinkeinoelämässä. Tähän me olemme kutsuneet kaikki kansalaiset mukaan ja teidän esiintuomanne, liiaksi säädellyt kohteet käydään tarkoin läpi. Suomalaiset haluavat tehdä ja toimia itse.