Skip to main content
Blogi

Nuorten työttömyys on globaali kysymys

By 23.2.2015No Comments2 min read

Työttömyys kaivertaa itsetuntoa, tuo joutilaisuuden, epävarmuuden ja turhautuneisuuden tunteen. Kyse ei ole pelkästään yksilön inhimillisestä ja taloudellista epätietoisuudesta, vaan paha olo heijastuu koko yhteiskuntaan. Tämä näkyy erityisesti nuorisotyöttömyyden kohdalla.

Puolet maailmamme väestöstä on alle 25-vuotiaita. Tämän vuosikymmenen kuluessa yli miljardi nuorta pyrkii siirtymään työelämään.

Yhteiskunnalliset levottomuudet ovat erityisen suuria niissä maissa, joissa nuorten miesten työttömyys on korkea tai kasvaa nopeasti. Nuoret tuovat muita avoimemmin näkyville taloudellisen ja sosiaalisen tilanteensa sekä eriarvoisuuden, matalan palkan ja korkean työttömyyden.

Tätä teemaa käsitteli myös International Labour Organization (ILO) vasta julkistamassaan raporttissa. ILOn mukaan sosiaalinen levottomuus on erityisen yleistä maissa, joissa nuorisotyöttömyys on suurta tai kasvanut nopeasti. Tämä ilmenee erityisesti maissa, joissa koulutetut nuoret eivät löydä työllistymismahdollisuuksia – näin on monien Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maiden kohdalla. Vastaava kehitys on havaittu myös Euroopassa nuorisotyöttömyyden räjähdettyä talouskriisin alkaessa.

Eriarvoisuuden nousu heikentää luottamusta hallituksiin ja ylläpitää yhteiskunnallisten levottomuuksien riskiä erityisesti sellaisissa maissa, joissa nuorisotyöttömyys on korkea.

Nuorisotyöttömyys ei ole siis vain Suomen ongelma. Ihmisarvoisten työpaikko­jen luominen nuorille on globaali, maailmanlaajuinen haaste. Maailmassa on tällä hetkellä 75 miljoonaa nuorta työtöntä.

Meillä Suomessa työttömille ihmisille on tarjolla yhteiskunnan turvaverkko – valitettavan monessa muussa maassa näin ei ole, vaan työ on ainut mahdollisuus inhimilliseen elämään ja edes pieneen toimeentuloon.

Koulutus on avain työhön ja sen ulkopuolelle jäävät maailmalla edelleen varsinkin tytöt sekä vähemmistöt. Nuorten pääsyä ammattikoulutukseen ja työllistymistä tukevia toimia tulisi edistää entistä voimakkaammin globaalisti. Suomessa meillä riittää paljon töitä tulevina vuosina uusien työpaikkojen luomiseksi. Meidän on myös taattava se, että peruskoulunsa päättävät nuoret löytävät polun elämälleen.

Inhimillisten kärsimysten lisäksi työttömyys ajaa pahimmillaan levottomuuksiin, rikollisuuteen ja mitä julmimpiin seurauksiin.

Tekstini on julkaistu alun perin Maailmantalouden tekijät -sivustolla 23.2.2015. #kukapäättää