Julkaistu Suomenmaa-lehden blogina 12.3.2021

Kesätyöt tarjoavat nuorelle arvokasta kokemusta, näkökulmia työelämään sekä tienestejä. Työpaikalla voi oppia uusia taitoja ja saada itselleen merkityksellistä, mieluisaa tekemistä. Lisäksi kesätöissä voi solmia arvokkaita verkostoja tulevaisuutta ajatellen.

Itsekin olen viettänyt kesiä muun muassa paikallislehden toimittajana. Kokemus tarjosi hyviä oppeja myös nykyisiin työtehtäviini puolueen puheenjohtajana ja ministerinä.

Valitettavasti koronakriisi uhkaa vaarantaa monen nuoren kesätyön. Tämä huolestuttaa minua. Vallitseva epidemia on jo nyt vaikuttanut nuorten työttömyyteen. Monella takana on opiskeluvuosi, johon on sisältänyt kovin vähän sosiaalisia kontakteja tai työmahdollisuuksia.

Monella työnantajalla voi olla tällä hetkellä vaikea tilanne, eikä kesätyöntekijöiden palkkaaminen tunnu välttämättä ajankohtaiselta. Samalla hakijoita olisi kuitenkin runsaasti, ja monella heistä saattaa kriisin pitkityttyä olla taustalla jo yksi peruuntunut kesätyö.

Pidän tärkeänä, että erityisesti koronan aikana nuorille voitaisiin tarjota valoisia tulevaisuudennäkymiä, joita kohti edetä epidemian keskellä. Toivon pilkahduksia normaalista elämästä, jotka auttaisivat jaksamaan. Kesätyöt ovat mielestäni hyvä esimerkki tällaisesta.

Voisiko tuleva kesä olla siis sellainen, jolloin suomalaiset työnantajat palkkaisivat ennätysmäärän nuoria kesätöihin?

Hallituksen lisätalousarvioissa varattiin tänä vuonna yhteensä 2,5 miljoonaa euroa nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen sekä nuorten kesäyrittäjyys- ja työelämätaitojen tukemiseen.

Järjestöille, seurakunnille ja urheiluseuroille tarkoitetusta tuesta osa on kohdennetusti tarkoitettu nuorten palkkaamiseen kesäksi. Rohkaisen myös suomalaisia kuntia ja yrittäjiä toimimaan samoin: palkkaamaan nuoria kesätöihin.

Erityisesti ensimmäinen työpaikka on nuorelle tärkeä. Siellä oppii uutta ja se avaa myös ovia myöhempää elämää varten: kesätyöt tutkitusti auttavat eteenpäin, kun nuoret hakevat ensimmäisiä oman alan työpaikkojaan.

Työpaikalla pääsee kokemaan yhteisöllisyyttä ja merkityksellisyyden tunnetta. Hyöty on kuitenkin molemminpuolista, sillä kokemus on hieno myös työnantajalle.

Työnantaja saa nuorilta uusia näkökulmia ja osaamista, sekä päälle hyvän mielen siitä, että on saanut olla mukana heidän ensiaskelissaan työelämässä. Tämä on mielestäni todella arvokasta ja iloitsen siitä, että voimme hallituksen taholta olla osana mahdollistamassa tällaisia kokemuksia, molemmille osapuolille.

Monissa kaupungeissa on ollut käytössä kesätyöseteli, jonka avulla helpottaa nuorten työllistämistä. Tämä on kuitenkin asettanut eriarvoiseen asemaan ne, joiden paikkakunnalla tällaista mahdollisuutta ei ole. Myös verkostojen puute saattaa vaikeuttaa joidenkin nuorten kesätoiden saamista.

On tavoittelemisen arvioista, että nuoret olisivat tulevaisuudessa tasavertaisemmassa asemassa kesätöiden hakemisen suhteen. On tärkeää, että kesätöitä on tarjolla asuinpaikasta ja perhetaustasta riippumatta.

Toivon, että kesällä koronavirustilanne olisi jo hellittänyt. Tähän voimme vaikuttaa myös itse: mitä enemmän vähennämme nyt kontakteja, sitä lähempänä olemme jo normaalimpaa kesää.

Samalla toivon, että mahdollisimman moni nuori voisi lähestyä tulevaa toiveikkaana, innostuneena, mieluisa kesätyöpaikka takataskussaan.

Nuoria ei tule jättää yksin tässä vaikeassa tilanteessa. Nyt jos koskaan on aika palkata nuoria kesätöihin