Skip to main content
Blogi

Pari sanaa eläkkeistä

By 7.4.20152 kesäkuun, 2021No Comments3 min read
(Julkaistu alun perin Suomenmaan nettiblogina 7.4.2015)

Vaalitilaisuuksissa eläkeläisten toimeentulo puhututtaa. Kysymykset eläkkeen tasosta ja verotuksesta ovat pitkän työuran tehneiltä ihmisiltä varsin oikeutettuja.

Tukalasta taloudellisesta tilanteesta johtuen valtio joutuu tekemään monia kipeitä säästöjä, koska tulot eivät riitä kattamaan menoja.

Velkaantumiskierteen jatkaminen olisi vastuutonta tulevia sukupolvia kohtaan. Onneksi yhä useampi suomalainen tuntuu tämän tiedostavan ja allekirjoittavan.

Näistä reunaehdoista huolimatta Keskusta on valmis korottamaan takuueläkettä 10 euroa kuukaudessa. Summa ei ole suuri, mutta pitää huolta minimiturvan suhteellisen tason säilymisestä ennallaan.

Lisäksi Keskusta on kertonut, että menojäädytyksiä koskevien toimenpiteiden ulkopuolelle rajataan työeläkkeet eli niiden indeksikorotukset tehdään sovitun mukaisesti.

Näillä toimilla Keskusta turvaa eläkkeensaajien ostovoiman vakaana. Minusta tämä on erittäin merkittävä asia ottaen huomioon julkisen talouden tilanteen.

Keskustan verolinjassa verotusta halutaan muokata työntekoon, riskinottoon ja yrittäjyyteen kannustavaksi, jotta Suomen talous saataisiin kammettua takaisin kasvu-uralle.

Keskusta on tämän linjauksen mukaisesti valmis keventämään tuloverotusta työtulovähennystä korottamalla. Näin voidaan vaikuttaa siihen, että työikäisille työn tekeminen olisi aina kannattavaa.

Nythän näin ei suinkaan aina ole, vaan työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovitukseen liittyy kannustinloukkuja.

Tämä työtulojen verotusta keventävä toimenpide ei siis ole suunnattu ketään vastaan, eikä tällainen rajattu kevennys korota millään tavalla eläkeläisten verotusta.

On meidän kaikkien yhteinen etu, että työikäisille ihmisille työnteko on aina taloudellisesti kannattavaa – ja että siihen kannustetaan.

Mikäli jotkut muut tahot lupaavat tässä taloustilanteessa tuntuvia korotuksia erilaisiin etuuksiin tai mittavia veronkevennyksiä kaikille, eivät nämä tahot ole kovinkaan avoimia kertoessaan esitystensä seurauksia.

Silloin joudutaan ottamaan joko lisää velkaa, tekemään tuntuvia lisäsäästöjä tai kiristämään verotusta jostain toisaalta.

En mieluusti kommentoi muiden tahojen esityksiä, mutta esimerkinomaisesti on syytä todeta, että Kokoomuksen ehdottaman yleisen tuloveroalen kääntöpuolella on välillisten verojen korottamiskaavailu.

Käytännössä nämä välilliset verot tarkoittavat tasaverojen korottamista, kuten esimerkiksi arvonlisäverokantojen nostamista tai sähköveron kiristämistä. Tämä heikentäisi erityisesti pienituloisten ja eläkeläisten ostovoimaa.

Tähän liittyen on myös hyvä huomata, että Kokoomuksen veroalennuslinja puree parhaiten suurituloisiin.

Koska esitykseen ei ole sanottu sisältyvän verotuksen progressiivisuuden huomioimista, osuu veronkevennykseen suunnatuista miljardeista neljännes maamme rikkaimmalle tulokymmenykselle.

Tämän linjauksen oikeudenmukaisuutta on minun hitusen vaikea käsittää.