Hallitus julkaisi tänään hyvinvointia koskevat kärkihankkeensa. Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Annika Saarikko iloitsee siitä, että lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelmaan satsataan tuntuvasti.

– Kärkihankkeen ydin on luoda perheiden palveluista parempi, asiakaslähtöinen kokonaisuus. Nyt toteutetaan muutosta. Olemme pitkään tyytyneet korjaamaan ongelmia – monesti sukupolvesta toiseen jatkuneita. Nyt teemme kaikkemme, että puheet ennaltaehkäisyyn panostamisesta käyvät kunnissa toteen tekoina, Saarikko toteaa.

Käytännössä perheiden palveluiden muutosohjelmassa halutaan levittää niitä hyviä käytäntöjä, joita joissain kunnissa on jo osattu toteuttaa.

– Kunnalliseen kotiapuun panostaminen ja moniammatillinen yhteistyö maksavat itsensä nopeasti takaisin myös kuntatalouden näkökulmasta.

Annika Saarikko iloitsee, että kärkihankkeessa nostetaan esiin eroperheiden arki, lastensuojelun parantaminen, maahanmuuttajaperheet sekä laajasti kolmannen sektorin merkitys perheiden arjen tukena.

Saarikko huomauttaa, että kärkihankkeen onnistuminen edellyttää parempaa johtamista ja ennen kaikkea hallinnon alojen rajojen ylittämistä.

– Päivähoito sekä koulu ja niiden työntekijät ovat tärkeitä aikuisia lasten elämässä. Niiden tiivis yhteistyö käytännön tasolla tarvitaan, jotta tuloksia syntyy. Päiväkoti tai koulu eivät ole irrallisia saarekkeita, vaan lapsen arjen keskuksia kodin ohella, hän muistuttaa.

Saarikko näkee kärkihankkeen erityisen tärkeänä nyt kun sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenne ja rahoitus myllerretään.

– On erityisen iso kysymys, miten uudistuksessa kyetään säilyttämään kytkös kunnan järjestämien palvelujen – vaikkapa vapaa-ajan toimen ja päivähoidon ja toisaalta itsehallintoalueelle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä. Tarvitaan uusia, hyviä malleja ja kansallista ohjausta. Tähän ministeriö on onneksi nyt luvannut tarttua.