Skip to main content
BlogiYleinen

Perhevapaiden seuraava askel

By 18.2.20182 kesäkuun, 2021No Comments3 min read

Suomenmaan blogi 18.2.2018

Perhevapaauudistuksen valmistelusta jäi käteen paljon hyvää. Vaikka uudistuksesta ei nyt päästykään, sopuun, työ ei mennyt hukkaan. Koskaan aiemmin perhevapaauudistuksen kustannuksia, vaikutuksia muihin etuuksiin tai keskinäisriippuvuutta vaikkapa varhaiskasvatuksen kysyntään ei ole näin tarkasti laskettu.

Valmistelimme varsinaisen perhevapaajärjestelmän muutosten lisäksi myös laadullisia parannuksia. Keskustalla on valmius viedä niitä itsenäisenä osana ilman kokonaisuudistusta eteenpäin. Esimerkiksi pitkään lastaan kotona hoitaneiden äitien työelämävalmiuksia tulee kohentaa. Tiedetään, että monesti heidän koulutustasonsa on keskimäärin alhaisempi kuin muulla työvoimalla. Heille valmistelimme pilottia, jolla kohennettaisiin näiden äitien työllisyyspalveluita vastaamaan juuri heidän tarpeisiin kotihoitomahdollisuuden päättyessä. Pilotti kannattaa käynnistää mahdollisimman pian.

Monimuotoisten perheiden asema on nykyisessä lainsäädännössämme valitettavan epätasa-arvoinen. Esimerkiksi adoptio- tai sateenkaariperheiden huomioiminen lainsäädännössä muiden perheiden kanssa samalla tavalla olisi edullisesti ja nopeasti korjattavissa. Tämä kannattaa ilman muuta hoitaa kuntoon.

Työelämän tasa-arvon toteutuminen vaatii perhevapaajärjestelmän rakenteiden uudistamisen lisäksi myös työn ja perheen yhteensovittamisen tekemistä aidosti mahdolliseksi. Pienten lasten vanhempien arkea voisivat helpottaa osa-aikatyö, joustavat etätyöjärjestelyt, kokouksien järjestäminen sellaisiin aikoihin, ettei päiväkodille ehtiminen muodostu painajaiseksi, tai vaikkapa sijaisten palkkaaminen isien perhevapaiden ajaksi. Perheystävällisen työelämän käytäntöjä on olemassa, niihin sitoutumiseen pitää kannustaa kaikkia työpaikkoja ja työnantajia.

Mitä sitten sisällöllisesti perhevapaajärjestelmän rakenteissa pitäisi tehdä? Ensinnäkin perheiden toimeentuloa perhevapaiden aikana on pystyttävä vahvistamaan. Perhevapaiden korvaustaso jää tutkitusti Suomessa muiden Pohjoismaiden taakse. Toisekseen on tärkeää edistää kaikin keinoin tasa-arvoa niin lasten hoivassa kuin työelämässä. Lapsella on oikeus aikaan molempien vanhempiensa kanssa. Nykyisellään perhevapaiden rakenne aiheuttaa etenkin nuorille naisille hankalan työmarkkina-aseman. On päästävä aitoon tasa-arvoon, jonka myötä myös naisten palkkataso voi nousta ansaitulle tasolle.

Ennen kaikkea on tehtävä uudistus, joka vastaa perheiden tarpeisiin. Tarvitaan tahtoa, euroja, perehtymistä sekä arvojen ja yhteiskunnallisten reunaehtojen punnintaa. Nyt päästiin lähelle. Olen varma, että saimme aikaiseksi pohjatyön, jonka myötä on jo pian mahdollista tehdä perheille aidosti parempi perhevapaauudistus.