Julkaistu 17.3.2022 Suomenmaa-lehden Puheenvuoro-kirjoituksena

Koronapandemian, ilmastonmuutoksen ja Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan vaikutukset tuntuvat voimakkaasti niin valtion taloudessa kuin yritysten ja ihmisten arjessa.

Epävarmuus tulevasta kuormittaa ja kotivara on tullut tutuksi monelle.

Suomen talouden lupaava kasvu-ura on vaarassa katketa.

Korona on kasvattanut valtion velkaa, mutta samaan aikaan yrityksiä ja ihmisiä on autettu selviytymään erilaisilla tukitoimilla, joilla on tuettu myös työllisyyttä.

Meidän päättäjien vastuulla on luoda toivoa ja näkymää siitä, että kansakuntana selviämme näistä vaikeistakin ajoista. Ja me selviämme.

Samalla, kun hoidamme akuuttia kriisiä, on kuitenkin pystyttävä katsomaan kauemmaksi tulevaisuuteen. On rakennettava uutta kasvua.

Talouden toipuminen vaatii kykyä uudistaa ja uudistua. Vihreä siirtymä tarjoaa Suomelle erinomaisia kasvun mahdollisuuksia.

Suomesta löytyy korkeaa osaamista, jota voidaan hyödyntää uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehittämisessä.

Lähestyvässä huhtikuun kehysriihessä päätämme pidemmän aikavälin kestävää kasvua ja hyvinvointia tukevista toimista.

Kasvun, uudistumisen ja investointien vauhdittamiseksi julkisia ja yksityisiä tutkimus-, kehitys ja innovaatiopanostuksia (TKI) on kasvatettava järjestelmällisesti kohti neljää prosenttia bruttokansantuotteesta.

Ehdotan tutkimukseen ja kehitykseen lisää rahoitusta noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2023 suhteessa edelliseen kehykseen.

Lisäksi yrityksille suunnatulla verokannustimella tavoitellaan 100 miljoonan euron osuutta, joka vauhdittaisi niiden tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaa.

Turvallisuus ja varautuminen ovat monessa mielessä tämän hetken ja lähitulevaisuuden tärkeysjärjestyksen kärjessä.

Kestävä taloudenpito kytkeytyy vahvasti osaksi kansankunnan kokonaisvarautumista. Huoltovarmuus, puolustuskyky ja omavaraisuus ruoan tuotannossa ja energiassa on turvattava kaikissa olosuhteissa.

Tähän valmistelemme hallituksessa parhaillaan vaikuttavaa kokonaisuutta.

Kaiken tämän epävarmuuden keskellä meidän aikuisten on muistettava suojella lapsia ja nuoria sodan kauhuilta.

On meidän tehtävämme vahvistaa uskoa tulevaisuuteen ja siihen, että me teemme parhaamme heidän elämän edellytysten varmistamiseksi.

Hoidamme hommamme niin, että tulevillakin sukupolvilla on maa, jossa on turvallista kasvaa, perheellistyä ja ikääntyä.