Skip to main content
Blogi

Positiivisia mahdollisuuksia jengiytymisen sijaan

By 13.9.2018No Comments2 min read

Upeat Helsingin Keskustanuoret, kiitos tärkeän asian esiin nostamisesta. Jengiytyminen ja muut nuorten pahoinvoinnin seuraukset koskettavat ja huolestuttavat myös minua. Meidän on toimittava viisaasti, ettei Ruotsia koetteleva jengikulttuuri iskostu myös Suomeen.

Nuoret haluavat kuulua porukkaan, kuten meistä jokainen. Se kuuluu ihmisyyteen. Oleellista on, pystyykö yhteiskunta tarjoamaan elämän polkua rakentavia ryhmiä vai onko vaihtoehtona vain jengit. Jengiytymisen taustalla on samoja tekijöitä kuin nuorisorikollisuuden taustalla yleensä. Osin samoja tekijöitä on väkivaltaisen radikalisoitumisenkin taustalla. Myös ryhmädynamiikka vaikuttaa – kuten sanonta kuuluu, joukossa tyhmyys tiivistyy. Mutta onneksi myös viisaus fiksuissa porukoissa.

Jokaisen nuoren pitää saada tuntea olevansa tärkeä ja arvostettu omassa perhe- koulu- tai harrastusyhteisössään, jotta omaa ryhmää ei tarvitse hakea jengeistä.

Jengiytymisen ehkäisy on mitä suuremmassa määrin segregaation ja syrjäytymisen ehkäisyä sekä turvallisuuden yhdenvertaisuuden parantamista. Jengiytymisen vastaista työtä tehdään muun muassa erityisnuorisotyössä, oppilashuollossa ja lähipolisiisitoiminnassa. Pidän keskeisimpänä keinoina toimivia peruspalveluita, harrastusmahdollisuuksia ja nuorten saama erityistukea, silloin kun tarve on. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksella tähdätään nimenoman peruspalveluiden parantamiseen ja niiden yhdenvertaiseen saatavuuteen. Tämä hyödyttää nuoria.

Jengiytymisen ehkäisyyn vaikutetaan myös kaupunkisuunnittelun keinoin. On tärkeää, että kaupungit huolehtivat siitä, että asuntokanta ja omistusmuodot ovat riittävän monipuolisia joka puolella kaupunkia. Kaupunkien ja kuntien on huolehdittava myös riittävistä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksista.

Pidän hyvänä ajatusta lisätuesta niille kaupungiosien kouluille, jotka sitä erityisesti tarvitsevat. On tutkittu, että lisätuki myös toimii. Helsingissä esimerkiksi tukea saaneista isompi osa oppilaista jatkaa opintoja heti peruskoulun jälkeen.

Suomen tulevaisuus lepää tämän päivän nuorissa ja lapsissa. Heistä jokaisen pitää saada tasa-arvoiset mahdollisuudet tavoitella unelmiaan. Nuorten asia on tärkeä ja toivon, että tämä teema päätyy puolueen vaalitavoitteisiin.