Skip to main content

”Liikkeessämme tarvitaan enemmän suuntaa ja sydäntä. Tämä ajatuskudelma on vastaukseni siihen, mitä suunnalla tarkoitan. Sydämen ja elämän sykkeen tähän puolueeseen tuovat puolestaan ihmiset; aktiivitoimijat, jäsenet, kannattajat.”

 

Annika julkaisi elokuussa 2020 poliittisen ohjelman ”Keskusta – Siellä sykkii elämä” pyrkiessään Keskustan puheenjohtajaksi. Ohjelmassa Annika kertoo ajatuksistaan suuntaviivoiksi Suomelle ja Keskustalle. Voit tutustua ohjelmaan joko yltä kansikuvaa klikkaamalla tai täältä:

Keskusta – Siellä sykkii elämä

 

Ohjelman keskiössä ovat seuraavat kymmenen kohtaa:

1. Perheet tarvitsevat luottopuolueen. Haluan, että Keskusta on perheiden paras puolestapuhuja, huolien ja toiveiden kuuntelija.

Suomessa yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua kantamaan aikuisten murheita. Tarvitaan yhä vahvempia panostuksia vanhemmuuden tukemiseen ja palveluiden parempaan yhteensovittamiseen. Taloudellisten tukien on kohdistuttava vahvemmin lapsiperheköyhyyden torjumiseen.

2. Jokaisella nuorella on aidosti ja oikeasti kotipaikastaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet opiskella laaja-alaisesti niin pitkälle kuin oma mielenkiinto ja rahkeet riittävät. Suomalaisten osaamistason nousuun on panostettava kaikilla koulutusasteilla ja myös jo työelämässä olevien osalta.

3. Suomen pitää elää koko voimallaan. Tämä maa voi menestyä vain kaikkia vahvuuksiaan käyttämällä. Kestävä kuntatalous, yrittäjyys, monipaikkainen työ ja asuminen, koulutuksen mahdollisuudet sekä toimiva infra johtavat tasapainoiseen aluekehitykseen.

4. Talouden menestys ei voi pysyvästi rakentua velalla rahoitettavan elvytyksen varaan. Talous ei tasapainotu itsekseen. Kaksi tärkeintä keinoa julkisen talouden vahvistamiseksi ovat työllisyysasteen kohottaminen ja julkisten menojen kasvun hillintä rakenteellisilla uudistuksilla.

5. Jos taloudessa on liikkumavaraa, eurot on ohjattava kaikkein pienituloisimmille. Keskustan on palattava perusturvapuolueeksi. Minimisairauspäivärahoihin, pienimpiin vanhempainpäivärahoihin, nuorten kuntoutujien tukeen sekä takuueläkkeeseen on kohdistettava panokset.

6. Keskusta on maan hallituksessa lukkona sille, että korona-ajan ja sen jälkeistä tulevaisuutta rakennetaan yritysten toimintaedellytyksiä vahvistaen. Valtiovallan tärkein tehtävä on luoda epävarmassa tilanteessa luottamusta tulevaisuuteen tekemällä pitkäjänteistä ja ennustettavaa politiikkaa.

7. Suomalaisen työelämän kehittämistä ei voi jättää vain työmarkkinaosapuolten harteille. Valtio on viime kädessä vastuussa maamme kilpailukyvyn edellytyksistä sekä ihmisten hyvinvoinnista. Sitä vastuuta emme voi väistää.

8. Ilmastopolitiikassa Keskustan on oltava käytännöllisten ratkaisujen tarjoaja – kotimaassa ja kansainvälisesti. Kotimaiseen energiantuotantoon on panostettava nykyistäkin enemmän.

9. Ydintehtäviinsä keskittyvä EU on Suomen vakauden ja talouden turva. On huolehdittava, että erityispiirteemme tulevat huomioiduksi EU:n päätöksissä. EU tarvitsee oikeutuksensa myös jäsenvaltioiden kansalaisten mielissä.

10. Kotimainen ruoka tarvitsee tuottajansa. Halpuuttamisen sijaan tuottaja ansaitsee työstään reilun korvauksen.