Jokainen syrjäytynyt nuori on liikaa. Yhteiskunnalle hän maksaa elämänsä aikana 1,2 miljoonaa euroa, puhumattakaan inhimillisistä kärsimyksistä. Syrjäytymistä ei ratkaista kaavamaisilla malleilla, kuten oppivelvollisuusiän nostolla.

Tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja. Keskusta esittää, että nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Puolustusvoimien kutsunnoista on kehitettävä koko ikäluokkaa, myös nuoria naisia, koskevat tulevaisuuskutsunnat. Näin laajennettaisiin hienoa ja tehokasta kutsuntakäytäntöä.

Nuori voisi käydä asevelvollisuutensa suorittamisvaihtoehtojen lisäksi läpi eri alojen ammattilaisten kanssa tulevaisuuteensa liittyvä asioita ja saada ongelmiinsa ohjausta ja tukea. Puolustusvoimien järjestämänä kutsuntapäivänä olisi ikäluokan kaikille nuorille järjestettävä laadukas ja monipuolinen palvelutapaaminen. Mallissa ei laajennettaisi asevelvollisuutta. Nykyinen tilanne, jossa nainen voi käydä armeijan vapaaehtoisesti, on hyvä.

Jo nykyisin kutsunnoissa on mahdollisuus keskustella lääkärin tai etsivän nuorisotyön edustajien kanssa. Kutsuntojen yhteydessä kaikilla nuorilla tulee olla mahdollisuus maksuttomaan lääkärintarkastukseen sekä opintopsykologin, sosiaalityöntekijän tai työelä­mäneuvojan tapaamiseen. Keskusteluista käydään luottamuksellisesti läpi nuoren elämäntilannetta ja tulevaisuuden suunnitelmia. Alan ammattilaiset näkevät helposti, jos jokin on pielessä tai elämä vaatii suuntaa. Esimerkiksi jos peruskoulun päätyttyä nuori on jäänyt vaille koulutuspolkua tai työtä.

Keskusta on huolissaan myös nuorten varhaisesta velkaantumisesta, jonka vuoksi kutsuntapäivänä on mahdollista käydä nuoren kanssa läpi myös hänen taloudellista tilannettaan. Tulevaisuuskutsuntojen päi­vän aikana nuorelle tehdään tarvittaessa suunnitelma, jossa pohditaan kokonaisvaltaisesti nuoren opinto- ja urasuunnitelmia. Laadukkaassa palvelupäivässä ollaan tukena ja kartoitetaan nuoren tilanne kokonaisval­taisesti.

Emme väitä, että tällä pelastettaisiin nuorten syrjäytymisen tyystin – tämä olisi yksi ratkaisu nuorisotakuun toteutumiseksi. Idea voitaisiin toteuttaa ainakin ensi alkuun alueellisen kokeilun kautta, eli kaikki alueen nuoret osallistuisivat kutsuntoihin. Näin saataisiin tuloksia ja kokemuksia siitä, miten laajennetut kutsunnat toimisivat.

Keskusta esittää hallitusohjelmaehdotuksessaan, että Suomi tavoittelisi paikkaa erilaisten kokeilujen mallimaana. Olemme viiden miljoonan ihmisen kansa, joten meillä on mahdollisuus ketterään ja luovaan toimintaan.