Äänestäminen on meidän kaikkien suomalaisten etuoikeus. On tärkeää, että nuoret ovat aktiivisia äänestäjiä, jotta nuorten ääni kuuluu ja näkyy eduskunnan kokoonpanossa ja päätöksissä. Monet yhteiskunnallisesti suuret kysymykset ovat erityisesti nuorten ja tulevien sukupolvien kysymyksiä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, koulutus, lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikka sekä talous- ja eläkekysymykset.

Suomi on jätettävä paremmassa kunnossa jälkeläisille kuin se on itse saatu hoidettavaksi. Tämä on Keskustan pitkäkestoinen linja. Perinteen ylisukupolvisuudesta ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta on säilyttävä tärkeänä ohjenuorana myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

Emme voi enää jatkaa elämistä yli varojemme, ja velkaantumiskierteen jatkaminen olisi vastuutonta tulevia sukupolvia kohtaan. Yhä useammat suomalaiset tämän tiedostavat ja allekirjoittavat. Tänään otettava velka koituu lasten ja lastenlasten maksettavaksi. Myös nuorten pitää voida luottaa siihen, että eläkejärjestelmä, jota hekin rahoittavat, on kestävällä pohjalla. Lisäksi nyt tehdyt, lapsiin sekä nuoriin ja perheisiin kohdistuvat säästöt, koituvat kalliiksi parin vuosikymmenen päästä.

Jälkipolville on jätettävä puhdas ympäristö. Suomen on etsittävä käytännönläheisiä ratkaisuja maailmalaajuisiin haasteisiin, ilmastonmuutokseen sekä ruoka-, vesi- ja energiapulaan. Niiden ratkaisemisesta syntyy myös uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Suomessa tulee lopettaa kivihiilen käyttö ja vähentää fossiilisen öljyn käyttöä kolmannekseen 2030-luvulle mennessä. Hiiletön Helsinki 2025 -hanke on käynnistettävä. Uusiutuvan energian käyttöä on lisättävä.

Koulutus on avain yksilön ja Suomen menestykseen. Myös tulevilla sukupolvilla tulee olla oikeus kouluttautua niin pitkälle kuin taidot ja tiedot riittävät riippumatta varallisuudesta tai asuinpaikasta. Peruskoulunsa päättäneen ilman opiskelupaikkaa jääneen on saatava yksilöllistä tukea ja ohjausta.

Yhtä lailla me nuoret sukupolvet olemme velkaa ikääntyvälle väestölle, omille vanhemmillemme ja isovanhemmillemme, jotta he saavat ansaitun arvokkaan vanhuuden. Tämä onnistuu vain laittamalla Suomen talous määrätietoisesti kuntoon.

Sukupolvipolitiikka ei tarkoita vastakkainasettelua eri-ikäisten kesken. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella suomalaisella on oikeus ja mahdollisuus koulutukseen, työhön, puhtaaseen ympäristön ja toimeentuloon. Suomen asioita kuntoon laittaessa katse ei voi olla peruutuspeilissä.